News

«    1 2 3 4 5 ... 21 22    »


EłkO Szkole Policealnej "MEDYK" w Ełku opowiada jej dyrektor Roman Wyrwas.

 

Jakie formy kształcenia oferuje szkoła?

Mamy w swojej ofercie trzy formy kształcenia. Pierwsza z nich- stacjonarna dla młodzieży wiąże się z nauką od poniedziałku do piątku przez 25 godzin lekcyjnych tygodniowo. Druga z nich, to stacjonarna dla dorosłych. Niegdyś tę formę nauki, nazywano wieczorową. Tu nauka 19 godzin lekcyjnych odbywa się przez 3-4 dni w tygodniu. Prowadzimy jeszcze naukę w systemie zaocznym, w piątki i soboty. Oferujemy ponadto kwalifikacyjne kursy zawodowe - dają te same uprawnienia jak inne formy nauki szkolnej.

 

Jakie kierunki w poszczególnych systemach można wybrać w roku szkolnym 2015/2016?

W systemie stacjonarnym są to: technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik masażysta, oraz nowość - terapeuta zajęciowy. W systemie zaocznym nowością jest technik sterylizacji medycznej, poza tym - opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny. Prowadzimy także kwalifikacyjne kursy zawodowe, które kończą się egzaminem państwowym - asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekun medyczny. Uporządkujmy to - kierunki kształcenia zawodowego w systemie stacjonarnym dwuletnie dla dorosłych to: technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, zaś dwuletnie dla młodzieży to: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny. W systemie zaocznym kierunki: opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny lub technik sterylizacji medycznej trwają rok, zaś nauka na kierunku opiekuna osoby starszej trwa 2 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekuna medycznego rusza 1 października 2015 roku, kończy się 20 kwietnia przyszłego roku. Kurs asystenta osoby niepełnosprawnej zacznie się 1 lutego 2016 roku i potrwa do 23 grudnia.

 

Proszę wskazać atuty Szkoły Policealnej w Ełku.

Nauka u nas jest bezpłatna. W szkole panuje przyjazna atmosfera, co doceniają uczniowie i słuchacze w różnym wieku. Jako pierwsi w Ełku wprowadziliśmy modułowe programy nauczania i widzimy świetne tego efekty w postaci wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych (znacznie przewyższające średnią krajową). Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, pracownie multimedialne oraz bogato wyposażoną bibliotekę z ponad 10 tysiącami woluminów. Szkoła proponuje praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców. Klasy liczą od 15 do 20 osób, zaś kadrę stanowią fachowcy, którzy wiedzą jak przekazać wiedzę i umiejętności praktyczne, ponieważ w dużej części pracują także w zawodach, do których przygotowują. W szkole prężnie działa samorząd uczniowski, efektem jest pięć kół zainteresowań oraz wydawany biuletyn szkolny. Na terenie placówki jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Prowadzimy dziennik elektroniczny. Od 2 lutego ruszamy z kursem kwalifikacyjnym e-learningowym- 1/3 zajęć odbędzie się w szkole, reszta prowadzona będzie przez Internet. Szkoła i jej uczniowie są pozytywnie odbierani w środowisku. Jesteśmy często zapraszani na uroczystości, różne wydarzenia organizowane przez miasto, powiat czy lokalne organizacje. Niebawem, bo 16 czerwca będzie można nas zobaczyć podczas "Konkursu o Chochlę Prezydenta". Wreszcie- nasi uczniowie mają bardzo duże szanse na znalezienie pracy. Wynika to po części z faktu, że potencjalni pracodawcy widzą zdolności, zapał i pracowitość naszych uczniów w szkole, na praktykach. Część uczniów podejmuje pracę już podczas nauki. Z potencjalnymi pracodawcami współpracujemy na każdym etapie kształcenia. Warto też zwrócić uwagę na to, że można u nas w tym samym czasie zdobyć uprawnienia do wykonywania dwóch zawodów. Przykładowo- uczeń w formie szkolnej zdobywa dyplom technika masażysty, zaś na kursie kwalifikacyjnym opiekuna medycznego. Dodatkowo w naszej placówce odbywają się szkolenia zawodowe prowadzone przez zewnętrzne firmy- z branż kosmetycznych czy stomatologicznych. Organizujemy także wycieczki dydaktyczne, wyjazdy na targi branżowe, aby nasi uczniowie byli wciąż na bieżąco, jeśli chodzi o nowości w wybranych przez siebie kierunkach kształcenia.

 

Ilu absolwentów opuściło już mury szkoły? Jaka jest historia i tradycja placówki?

40-lecie szkoły obchodziliśmy w 2013 roku. Niegdyś placówka nosiła nazwę "Medycznego Studium Zawodowego w Ełku". Od tego czasu z powodzeniem kształcimy lokalne kadry ochrony zdrowia. Od początku szkoła słynęła w regionie z wysokiego poziomu kształcenia. Wyszło od nas już 3,5 tysiąca absolwentów i nieprzerwanie są oni chętnie zatrudniani w licznych placówkach ochrony zdrowia w całym regionie. W dobry sposób łączymy zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Rozwijamy się- poszerzamy ofertę kształcenia i wprowadzamy innowacje do procesu dydaktycznego. Jedną z nich jest nasza propozycja- kurs opiekuna osoby starszej z językiem niemieckim w wymiarze 140 godzin intensywnej nauki języka.

 

Jak zostać uczniem lub słuchaczem szkoły?

Należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły, nawet bez matury. Wymagane dokumenty to: oryginał ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, wniosek do szkoły z zaznaczeniem wydziału- są dostępne na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie. Potrzebne jest jeszcze zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, 3 zdjęcia do legitymacji, ksero dowodu osobistego oraz 2 koperty ze znaczkami. Wymagane dokumenty trzeba dostarczyć do sekretariatu i przejść pomyślnie rekrutację, przy czym tutaj często decyduje kolejność zgłoszeń. Ustawowo na plus dla kandydata, jeśli chodzi o kryteria przyjęcia do szkoły, wpływa też: wielodzietność rodziny kandydata (wystarczy oświadczenie), orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Liczy się też niepełnosprawność dziecka lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę lub samotne wychowywanie dziecka lub dzieci przez kandydata. Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty naszej szkoły zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej: www.medyk.lh.pl, kontaktowania się osobiście telefonicznie, a także sprawdzenia nas na facebooku.

 

Dziękuję za rozmowę.

23-05-2015 20:23:50 ·

elkWszystko w jednym miejscu- w Światowidzie

Wakacje za pasem. Przed wyjazdem za granicę warto poważnie zastanowić się nad wykupieniem dobrego ubezpieczenia. Dzięki niewielkiemu wydatkowi nie będziemy narażeni na ponoszenie słonych kosztów opieki medycznej za granicą, a po drugie na wczasach będziemy czuć się bezpiecznie i swobodnie. Przykładowo Europejska Karta Młodzieżowa Euro26 Student wariant World ważna przez 12 miesięcy) z serią STKL 60 000 EUR, NWI 5 000 EUR, NWS 2500 EUR, OC 20 000 EUR kosztuje jedyne 73 PLN.
- Prowadzimy między innymi ubezpieczenia Signal Iduna, EURO 26, ISIC, Planeta Młodych - mówią Alicja Białek-Drożdż i Ewa Podbiełło właścicielki Biura Usługowo - Turystycznego "Światowid" w Ełku.


Jaką kartę lub ubezpieczenie najlepiej wykupić? To zależy od długości czasu, jaki chcemy spędzić za granicą i tego, co zamierzamy tam robić. Ważny jest także wiek podróżnika- młodzież ucząca się oraz osoby dorosłe, lecz kontynuujące naukę mogą liczyć na atrakcyjne zniżki.


- Oferta jest naprawdę duża i każdy znajdzie coś dla siebie. Proszę do nas zajść- podpowiemy, który wariant wybrać. Opis poszczególnych kart i polis znajduje się także na naszej stronie internetowej: swiatowid.elk.pl - zaznacza Ewa Podbiełło.
O tym, że warto mieć wykupione przed wyjazdem ubezpieczenie przekonał się już nie jeden wczasowicz.
- Pewien pan potknął się za granicą i zdawało się, że obtarł jedynie nadgarstki o chodnik. Dopiero kiedy kładł się spać, zobaczył że jego ręka sinieje. Wdawało się zakażenie- udał się do szpitala. Gdyby nie ubezpieczenie wykupione u nas za pomoc medyczną zapłaciłby ponad 12 tysięcy złotych - wspomina pani Ewa.


Biuro Usług Turystycznych "Światowid" poza działalnością stricte turystyczną, w tym sprzedażą kart i ubezpieczeń, zajmuje się również formalnościami związanymi ze zwrotem podatku z zagranicy.


- Działamy na zasadzie efektu. Klient płaci za usługę dopiero, kiedy na koncie znajdują się odzyskane pieniądze. Nie wszyscy wiedzą, że zwrot im przysługuje. Warto wiedzieć także o należnych nam zasiłkach, gdy pracujemy za granicą. To między innymi Kindergeld, czyli zasiłek na dzieci, o który także można ubiegać się za pośrednictwem naszego biura - zaznaczają Białek-Drożdż i Podbiełło.


Jak te sprawy wyglądają w poszczególnych krajach? Różnie- w niemal każdym państwie inaczej reguluje te kwestie prawo. Przykładowo- w Niemczech o zwrot podatku można starać się do 4 lat wstecz. Dokumenty niezbędne do rozliczenia to: Lohnsteuerkarte – niemieckie zaświadczenie podatkowe wystawiane przez pracodawcę, kserokopia paszportu lub dowodu osobistego, zaświadczenie o wysokości zarobków w Polsce-EWR- potwierdzone przez Urząd Skarbowy (druk do pobrania w biurze) oraz numer konta bankowego z numerem SWIFT. O zwrot podatku z Niemiec starać się mogą pracownicy sezonowi, osoby zatrudnione na stałe lub tymczasowo w niemieckich firmach, pracownicy polskich firm budowlanych,które prowadzą działalność na terenie Niemiec, studenci, stażyści. Zwrot podatku jest przekazywany w walucie euro przez Niemiecki Urząd Skarbowy bezpośrednio na konto wskazane przez klienta. Nieco inaczej jest już w Anglii, Irlandii, Walii czy Szkocji. Tam o zwrot można starać się 5 lat wstecz. Liczy się termin składania deklaracji podatkowej - rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego. Dokumenty niezbędne do rozliczenia to: dokumenty podatkowe P45 lub P60, kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, numer konta bankowego z numerem SWIFT. Zwrot podatku następuje przez przesłanie przez Angielski Urząd Podatkowy czeku klienta na adres kancelarii. Gdy czek zostanie zrealizowany, nadpłata podatku po pomniejszeniu należnej prowizji jest przekazywana na konto złotówkowe klienta. O zwrot można starać się, jeśli pracowaliśmy choćby w Norwegii, Danii, Austrii, Belgii czy Holandii. O szczegóły warto zapytać w biurze "Światowid".

 

wm

23-05-2015 19:54:10 ·


EłkChcesz rozwinąć działalność? Przyjdź na "Akademię Przedsiębiorcy"

 

8 czerwca o godzinie 9.30 w Perle Mazur w Chruścielach ruszają bezpłatne warsztaty pod hasłem "Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne". Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu "Akademia Przedsiębiorcy".
- Warsztaty poprowadzą eksperci z renomowanych firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu środków unijnych. To osoby o wieloletnim doświadczeniu w pracy w lokalnych jak i międzynarodowych projektach. Podczas "Akademii Przedsiębiorcy" zostaną przedstawione zmiany w zasadach rozdzielania środków unijnych w porównaniu do lat 2007-2013 i praktyczne wskazówki dla firm, jak radzić sobie ze skomplikowanymi procedurami - zachęcają organizatorzy przedsięwzięcia, czyli Bank Zachodni WBK i Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund.
- Warto zdobywać wiedzę w tym zakresie. Zachęcam do udziału w spotkaniu lokalnych przedsiębiorców - mówi Dariusz Baklarz, prezes Ełckiej Izby Gospodarczej.


Zaproszenie do udziału w warsztatach kierowane jest do kadry zarządzającej firmami, czyli ich właścicieli, prezesów i członków zarządu, dyrektorów, kontrolerów finansowych oraz księgowych. Więcej na stronie: www.akademia-przedsiebiorcy.pl oraz pod numerem infolinii: 22 500-94-80.

 

wm

22-05-2015 21:00:11 ·

EłkEłccy policjanci zlikwidowali plantację marihuany. Na poddaszu domu jednorodzinnego policjanci znaleźli 66 sztuk roślin konopi indyjskich o wysokości do 130 cm. Zabezpieczyli też sprzęt służący do niedozwolonego wytwarzania środków odurzających. Zatrzymano również 37-letniego właściciela plantacji, któremu grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

 

Ełccy policjanci uzyskali informację o tym, że 37-letni mieszkaniec Ełku, w domu jednorodzinnym uprawia konopie indyjskie. Po przybyciu na miejsce, informacja ta została przez policjantów potwierdzona. Na poddaszu domu, w specjalnie przygotowanym pokoju, policjanci znaleźli  namiot tekstylny o wymiarach ok. 3m X 3m, który zajmował znaczną część pomieszczenia. Po namiotem tym rosło 66 konopi. Rośliny miały do 130 cm wysokości. Można byłoby przygotować z nich ponad 1,5 kg marihuany. Ponadto, znaleziono tam jeszcze ponad 500 gramów częściowo wysuszonego kwiatostanu marihuany. Policjanci zabezpieczyli też przyrządy do wytwarzania środków odurzających. 37-letni właściciel plantacji został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

21-05-2015 08:42:24 ·

EłkZarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna Dobro Wspólne podjął uchwałę, iż w najbliższych wyborach na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polski udziela poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, Panu Andrzejowi Dudzie. Rekomenduje wszystkim członkom i sympatykom Dobra Wspólnego promowanie tej kandydatury w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych, społecznych i innych, w celu zebrania jak najszerszego dla niej poparcia.


Uważamy, iż jednym z najważniejszych zadań przyszłego prezydenta jest odbudowa zaufania obywateli do państwa. Jesteśmy przekonani, że Pan dr Andrzej Duda jest gwarantem nowej, wyższej jakości naszego życia publicznego zbudowanego na podstawowych cnotach obywatelskich — patriotyzmie, uczciwości, otwartości, kulturze politycznej, poszanowaniu tradycji. Ważne jest, by na czele państwa stanęli ludzie, którzy postrzegają politykę w kategoriach służby. Służby obywatelom i narodowi. Takim człowiekiem jest, ubiegający się o stanowisko prezydenta kandydat całej zjednoczonej prawicy Pan Andrzej Duda. Ufamy, że jego wybór rozpocznie zmiany, które wpłyną pozytywnie na kondycję naszej Ojczyzny, na bezpieczeństwo narodu oraz na poprawę bytu polskich rodzin.

Marek Chojnowski
Prezes Inicjatywy Społecznej Dobro Wspólne

21-05-2015 08:40:21 ·

EłkInga Łysenko- właścicielka sklepu "INALDA" w Ełku wyjaśnia, jak profesjonalnie zaplanować dłuższą podróż z psem.

 

Lato i wakacje to czas wyjazdów. Jak zaplanować podróż, jeśli wybieramy się na wczasy z naszym psem?
Jeszcze przed wyjazdem sprawdzamy, czy pies ma wszystkie ważne szczepienia. Jeżeli wybieramy się do innego kraju- musimy dowiedzieć się, jakie szczepienia są tam wymagane. Gdy lecimy samolotem, płyniemy promem lub jedziemy koleją- dowiedzmy się jak kwestie przewozu zwierząt reguluje przewoźnik- czy jest to dozwolone, czy są wymagane specjalne transportery, jakie dokumenty dotyczące stanu zdrowia naszego pupila musimy przedstawić i ile to kosztuje. Warto przed podróżą rozważyć ubezpieczenia psa. Również jeszcze przed wyjazdem zorientujmy się, czy w docelowym miejscu naszego pobytu jest blisko lecznica weterynaryjna i dostępna karma, którą karmimy naszego ulubieńca i w zależności od tego, weźmy jej odpowiedni zapas. Musimy dokładnie sprawdzić czy hotel, pensjonat lub inny ośrodek wypoczynkowy zezwalają na to, by przebywać tam z psem i na jakich zasadach.

 

Co zabieramy ze sobą, jeśli w trasę ruszamy autem?
Bez względu na to jak podróżujemy, zabieramy książeczkę szczepień. Bezpośrednio przed podróżą psa trzeba trochę wybiegać i nie karmić- wtedy lepiej zniesie podróż, będzie zrelaksowany i jest szansa, że prześpi dużą część trasy. Jeśli nie śpi- podczas jazdy co 2-4 godziny róbmy do 30 minut przerwy, by pies wraz z nami "rozprostował kości". Radzę w trasę spakować dla psa oddzielną torbę lub walizeczkę- wtedy nie będziemy podczas jazdy grzebać w naszych bagażach w poszukiwaniu miski, smyczy lub karmy. Takie torby podróżne dla pupili są u nas dostępne. W torbie obowiązkowo powinny znaleźć się: smycz lub szelki, kaganiec, obroża z kontaktem do właściciela, karma, miska, butla z wodą, apteczka. Ta ostatnia standardowo zawiera materiały opatrunkowe, strzykawkę, jednorazowe rękawiczki, pęsetę, sprzęt do wyciągania kleszczy, plaster, bandaż, grzebień na insekty, wodę utlenioną, maść na swędzenie. Często w apteczce są delikatne środki uspokajające na bazie melisy. Te specyfiki jak i lokomotiv podajemy psu tylko i wyłącznie po uprzedniej konsultacji z weterynarzem. Starajmy się nawet na 5 minut nie zostawiać psa samego w aucie- może się wystraszyć. Na czas podróży możemy go przypiąć specjalnymi pasami lub przewozić w transporterze, który również ma mocowanie do pasów bezpieczeństwa. W oknie auta na czas jazdy możemy zamontować specjalną kratkę- zwierzak będzie miał dostęp do świeżego powietrza, ale nie będzie wystawiał głowy przez szybę, bo nie jest to bezpieczne. Można też zamontować siatkę odgradzającą legowisko psa od innych pasażerów. Bezwzględnie- zabieramy torebki i łopatki do uprzątnięcia nieczystości po naszym pupilu. Wszystko to jest u nas dostępne w niskich cenach. Weźmy dla psa dwie ulubione zabawki, koc lub poduszkę, by zmianę miejsca pobytu przeszedł łagodnie.

 

Jak zabezpieczyć psa przed zaginięciem i jak postępować, gdy jednak do tego nieszczęćcia dojdzie?
Najlepiej jest psa zaczipować. Jeśli nie ma czipa, na obroży bezwzględnie powinien mieć breloczek z numerem telefonu do nas i swoim imieniem. Jeśli choruje, takie dane też powinny znaleźć się tam. Jeśli zwierzak nam ucieknie, zginie- informujemy o tym policję, straż miejską, służby weterynaryjne. Prosimy o pomoc kogo się tylko da.

 

Jesteśmy na miejscu. Jak oswoić psa z nowym terenem?
Stopniowo. Pamiętajmy, aby pies był w kagańcu i na smyczy. Nawet jeśli nasz ulubieniec zawsze był łagodny, w nowym miejscu może zachować się nieprzewidywalnie na skutek stresu lub w trosce o swojego pana czy panią. Po wyjściu z auta, dajmy mu wodę, niech powoli obwącha teren. Nie poganiajmy go. Nie zostawiajmy nawet na chwilę samego w nowym miejscu. Nie przywiązujmy przed sklepem- ktoś ze znanych mu osób ma mieć wciąż z nim kontakt. Pies śpi z nami w pokoju- do legowiska włóżmy kocyk, zabawkę oraz jakąś rzecz z naszym zapachem- będzie się czuł bezpieczniej.

 

Co zrobić w wypadku, kiedy pies nie może jechać z nami?
Jeśli już do tego dojdzie- zminimalizujmy traumę zwierzaka do minimum. Musimy zapewnić jak najlepszą opiekę. Ważne, by pies nie został sam w domu. Niech na ten czas zaopiekuje się nim ktoś kogo zna i lubi- członek rodziny, sprawdzony sąsiad, przyjaciel. To nie może być tak, że taka osoba wpadnie do naszego mieszkania dwa razy na dzień, by wyprowadzić psa, wlać mu wody i wsypać karmy. Ta sprawdzona osoba powinna przebywać z psem do momentu naszego powrotu. Są też hotele dla zwierząt i schroniska- wybierajmy te sprawdzone lub polecane przez naszych przyjaciół.

 

Dziękujemy za rozmowę.

21-05-2015 08:36:50 ·


EłkPoseł Tomasz Makowski liczy na uwagi mieszkańców

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa. Poseł Tomasz Makowski z Ełku, jako prowadzący ten projekt chce, by swoje uwagi i wnioski, zgłaszali do tych prac także obywatele.


- Generalnie projekt tej ustawy jest bardzo dobrym pomysłem. Cieszę się, że są za nim wszystkie kluby parlamentarne. Główną ideą tej ustawy ma być umożliwienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Ramię w ramię w tej kwestii mają działać: rząd, samorządy, samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Moim zdaniem należy w tym momencie zastanowić się nad kilkoma istotnymi sprawami. Projekt zakłada, że w każdym powiecie powstaną co najmniej dwa punkty porad prawnych. Czy to nie za mało? Tymczasem może warto zapisać w projekcie, by takie punkty były dostępne zwłaszcza dla ludności z obszarów wiejskich- w gminach, nie zaś jedynie w siedzibach struktur powiatów czy miast? Po drugie, mam pewne wątpliwości, czy zatrudniani dotychczas w urzędach radcowie prawni nie będą w godzinach pracy w jednostkach samorządów, obsługiwać także petentów w stworzonych na mocy ustawy punktach. Niech te punkty będą miejscem pracy młodych magistrów prawa - mówi Tomasz Makowski.


Jak podkreśla parlamentarzysta, te pytania, uwagi należy jeszcze przedyskutować, aby ustawa była jak najsprawniejszym narzędziem prawnym. Bo, że takie narzędzie jest potrzebne obywatelom- nie ma wątpliwości praktycznie nikt. Dlatego poseł Makowski zachęca mieszkańców do składania wniosków obywatelskich do proponowanego projektu ustawy w swoim biurze poselskim w Ełku przy ul. Małeckich 2 w lokalu nr 31.

- Bezpłatne porady prawne były już wcześniej dostępne w naszym biurze. Ludziom, którzy nie mają wykształcenia prawniczego trudno odnaleźć się w przepisach, kruczkach. Wystarczy spojrzeć na bezradność rolnika skrzywdzonego przez komornika czy mieszkańca Olecka. Ten miał żal do celników o to, że zatrzymali mu jego kolekcję drogich alkoholi i perfum, które przywiózł ze Stanów Zjednoczonych. Moje biuro mu pomogło - dodaje Makowski. - Tym bardziej zależy mi na tym, aby ustawa regulująca dostęp do darmowej pomocy prawnej była dobrze zaprojektowana. Trzeba zastanowić się, czy zaplanowane na te punkty środki w budżecie państwa będą wystarczające.


Parlamentarzysta zaapelował także o udział w II turze wyborów.
- Zwracam się zwłaszcza do tych 52 procent osób, które nie poszło na wybory 17 maja, aby 24 maja poszli do lokalu wyborczego. Zagłosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, aby wybrać prezydenta kraju silnego, nowoczesnego, rozwijającego się - prosi Tomasz Makowski.

19-05-2015 10:56:21 ·


EłkPirat drogowy na wolności

16 maja około godziny 23 osobowe auto nie zatrzymało się do kontroli, mimo sygnałów dźwiękowych i świetlnych wysłanych przez ełckich policjantów.
- Sytuacja miała miejsce na ulicy Wojska Polskiego. Mimo starań, funkcjonariusze nie zatrzymali kierowcy. Kilka minut później policjanci znaleźli porzucone auto. Obecnie wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia oraz ustalamy, kto siedział za kierownicą samochodu - mówi Agata Jonik z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od naocznych świadków tego zdarzenia, którzy widzieli uciekające auto ulicą Tuwima, za kierownicą osobówki siedział młody mężczyzna.

wm

19-05-2015 10:54:50 ·


EłkO trawniku przypominającym zielony dywan marzy każdy właściciel ogrodu. Warto wiedzieć, co w pielęgnacji murawy jest najważniejsze i wymaga szczególnej staranności.


Najważniejszym zabiegiem jest regularne koszenie. Zapewni ono trawie dobrą wentylację i cyrkulację powietrza oraz wody, a przez to zminimalizowane zostanie prawdopodobieństwo chorób grzybiczych. Często przycinana murawa krzewi się intensywnie, jest gęsta i intensywnie zielona. Rośliny nie wytwarzają kwiatów i nasion, a całą energię wkładają w tworzenie nowych liści. Trawy gazonowe (użytkowe), czyli stosowane w ogródkach i na boiskach lubią być koszone - im częściej trawa jest koszona, tym bardziej się zagęszcza. Kosimy nie niżej niż na 1/3 wysokości trawy.


Ważne jest również dobre podlewanie. Trawniki młode krótko po założeniu, zwłaszcza gdy jest sucho i wietrznie, muszą być podlewane nawet do trzech razy dziennie. Później wystarczy raz, dwa razy w tygodniu. Podlewanie najlepiej robić wcześnie rano lub późnym popołudniem, tak by przed nocą trawa zdążyła obeschnąć. Nie można dopuszczać do przesychania podłoża, a potem gwałtownie go zalewać. Najlepiej podlewać rzadziej i intensywnie niż często, ale słabo.


By móc cieszyć się pięknym i gęstym trawnikiem nie wolno zapominać o regularnym nawożeniu, najlepiej dwa razy do roku. Na wiosnę stosujemy nawozy wysokoazotowe - azot jest najistotniejszym pokarmem dla traw, daje siłę do wzrostu. Latem stosujemy mniej nawozów, ponieważ mogą trawie zaszkodzić podczas upałów. Jesień to dobra pora na wapnowanie trawnika. Na glebach piaszczystych co trzy-cztery lata, a na zwięzłych co pięć-sześć lat należy zastosować dolomit lub kredę nawozową, dzięki czemu obniży się pH i ułatwi przyswajanie innych pierwiastków.


Na jesień dobrze jest też wykonać napowietrzanie trawnika. Przygotowanie trawnika do zimowania należy rozpocząć od wygrabienia opadłych liści i wyczesania filcu ostrymi grabiami. Następnie, w celu ułatwienia dostępu powietrza do korzeni, warto przeprowadzić aerację, czyli nakłuwanie. Aeratory mogą mieć kolce lub ostro zakończone rureczki. Powstałe otwory dobrze jest wypełnić piaskiem, bo to ułatwi oddychanie i rozrastanie się korzeni traw.


DK

19-05-2015 10:53:24 ·

 

EłkNowe miejsca pracy i ułatwienia w uzyskaniu świadczeń rodzinnych

 

18 maja istotne dla mieszkańców regionu wiadomości z sejmu przedstawił poseł PO Andrzej Orzechowski. Parlamentarzysta zwrócił uwagę między innymi na efekt uchwalenia ustawy, na mocy której strażacy ochotnicy z OSP, którzy ulegli wypadkowi podczas akcji lub ćwiczeń, będą mieli prawo do świadczeń związanych z niezdolnością do pracy.

 

 - Dotąd poszkodowany w akcji strażak OSP, jeśli nie był zatrudniony na umowę o pracę, był studentem czy bezrobotnym, nie miał prawa do takich świadczeń za czas choroby i rehabilitacji - podkreślał poseł Orzechowski.

 

Dla mieszkańców Mazur- regionu dotkniętego wysokim bezrobociem dobrą informacją z pewnością jest także fakt ustawy, zabezpieczającej 100 tysięcy miejsc pracy (w skali kraju) dla młodych absolwentów szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych.

 

 - Kolejną dobrą informacją z Wiejskiej jest przyjęta 15 maja nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obiecana przez panią premier zasada "złotówka za złotówkę" wejdzie w życie. Na mocy nowej ustawy rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać - pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - wyjaśnił poseł.

 

Podczas spotkania Orzechowski wskazał także na korzyści dla mieszkańców z zapowiedzianych bezpłatnych punktów porad prawnych oraz zaplanowanej budowy gazociągu Polska- Litwa. Parlamentarzysta zaapelował także do mieszkańców regionu o oddanie głosu na prezydenta Bronisława Komorowskiego w wyborach 24 maja.

 

wm 

18-05-2015 19:41:20 ·

Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku posiadające certyfikat "Szkoły Odkrywców Talentów" (przyznawany również przedszkolom), zorganizowało pod kierunkiem nauczycielek: pani Anny Walko oraz Karoliny Matras Dzień Prezentacji Bajkowych Talentów. Konkurs, który odbył się 8 maja połączony był z eliminacjami do XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,Złota Nutka”, organizowanego przez Szkołę Artystyczną i Ełckie Centrum Kultury. 

 

Jury w składzie: Dyrektor MP ,,Bajka”- pani Anna Kania, pani Aneta Niedźwiedzka-Godlewska oraz pani Monika Martyniuk obejrzało 25 pokazów, w których wystąpiło łącznie 33 dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Przedszkolaki zaprezentowały się w trzech kategoriach wokalnych (tj. solista, duet i zespół), recytowały wiersze, prezentowały talenty gimnastyczne, umiejętności gry na pianinie, chwaliły się wiedzą geograficzną oraz dały pokaz eksperymentów "Małego chemika". Talenty wszystkich dzieci zostały docenione przez jury, za co otrzymały one pamiątkowe dyplomy i upominki, których sponsorem było MP "Bajka" oraz Urząd Miasta.


Jury zadecydowało również, że MP ,,Bajka” na XXI Festiwalu ,,Złota Nutka”, który odbędzie się 21 maja, reprezentować będą:

1)Magdalena Klimach (gr. MISIE) – z piosenką pt. "Piosenka drewnianych lalek" (kategoria-solista)
2)Nikola Cimochowska i Magdalena Klimach (gr. MISIE) z piosenką pt. "Leśna kołysanka" (kategoria - duet)
3)Bartosz Merski, Pola Cholewicka i Mikołaj Litwin (gr. KRASNOLUDKI) z piosenką pt."Koronkowa lambada" (kategoria - zespół).

 

Wszystkim utalentowanym przedszkolakom serdecznie gratulujemy i obiecujemy, że w przyszłym roku również wyszukamy wspaniałe talenty.

 

MP ,,Bajka”

 

 

ZDJĘCIA

18-05-2015 09:43:33 ·

EłkBolesny obrzęk jednej nogi powinien być sygnałem alarmowym.


Zaniepokoić powinien niesymetryczny ból i zmęczenie jednej nogi utrzymujące się po długiej i niewygodnej podróży czy wielogodzinnym przesiadywaniu za biurkiem. Świadczyć to może o zakrzepicy, czyli zakrzepowym zapaleniu żył. To choroba, w przebiegu której następuje utrudniony przepływ krwi. Przyczyną zakrzepowego zapalenia żył jest powstający w żyłach skrzep, który najczęściej tworzy się w obrębie kończyn dolnych. Zakrzep powstający w głęboko położonych naczyniach krwionośnych całkowicie lub częściowo zatyka je, hamując prawidłowy przepływ krwi. Zakrzepowe zapalenie żył może występować w każdym wieku, lecz najczęściej dotyczy osób po 60. roku życia. Niebezpiecznym powikłaniem zakrzepowego zapalenia żył jest zator tętnicy płucnej.


Zwolnione tempo przepływu krwi w naczyniach i szybsze krzepnięcie krwi powoduje powstawanie zakrzepu w miejscu, w którym nie powinien się pojawić. Problem ten mają najczęściej osoby, które przez długi czas musiały przebywać w pozycji leżącej, na przykład po zabiegu operacyjnym , złamaniu kości udowej czy miednicy lub po wyczerpującej chorobie, jak zawał serca i udar mózgu. W grupie ryzyka znajdują się również osoby po 40 roku życia i prowadzące mało aktywny tryb życia.


Jeśli posiadamy objawy, które budzą nasz niepokój, warto skierować swoje kroki do chirurga naczyniowego albo angiologa. By wykluczyć chorobę wykonuje się USG żył głębokich z przystawką Dopplera. Badanie pozwala prześledzić, co dzieje się w żyłach i zaplanować leczenie.


DK

14-05-2015 15:59:25 ·

EłkOgólnodostępny plac zabaw powstanie na terenie przedszkola „Mali Odkrywcy”.


Plac zostanie zbudowany w ramach inicjatywy lokalnej, budowę zainicjowali rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola „Mali Odkrywcy”. Budowa pochłonie ponad 51 tys. zł., a najmniejsi ełczanie będą mogli z niego korzystać już od połowy czerwca.


Na nowym placu zabaw dzieci będą mogły korzystać z linearium, czyli obrotowego stożka, bujaka z siedziskami na cztery osoby, zjeżdżalni, piaskownicy i huśtawki.


DK

14-05-2015 15:58:06 ·

EłkNefrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się schorzeniami nerek leczonych nieinwazyjnie w odróżnieniu od urologii. Jest podspecjalnością interny. Dysfunkcje nerek w okresie dziecięcym są niezwykle niebezpieczne, gdyż mogą skutkować poważnym zaburzeniem nawadniania organizmu, wysoką gorączką lub zatruciem. Choroba nerek rozwija się w samych nerkach, w drogach moczowych albo równolegle w obu miejscach.

 

Z jakimi najczęściej chorobami układu moczowego zmaga się nefrolog dziecięcy? To zazwyczaj ostre lub przewlekle odmiedniczkowe zapalenie nerek, ostre kłębuszkowe zapalenie nerek oraz zespól nerczycowy. Jakie objawy powinny zaniepokoić rodziców i być sygnałem wskazującym na to, że potrzebna będzie wizyta u nefrologa dziecięcego?


Uwagę rodziców powinien zwrócić fakt, jeśli dziecko moczy się w nocy, a ma ukończony piąty rok życia. Podobnie nie bagatelizujemy, gdy trzylatek moczy się także w dzień- należy ten stan rzeczy skonsultować ze specjalistą. Reagować trzeba również, gdy dziecko zgłasza dolegliwości przy oddawaniu moczu, ma niewyjaśnioną gorączkę lub stan podgorączkowy, skarży się na bóle brzucha. Istotną wskazówką są wyniki badań moczu: obecność białka, czerwonych krwinek, bakterii oraz wyniki badań USG - to, co nazywamy "piaskiem" w drogach moczowych, poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego. W przypadku gdy zakażenia układu moczowego powtarzają się, jeśli u dziecka po 4. roku życia występują zaburzenia oddawania moczu, jeśli badania moczu wykazały nieprawidłowości, które mimo podjętego leczenia nie ustępują, konieczna jest wizyta u specjalisty. Sygnałem, że dzieje się coś niedobrego z układem moczowym jest za częste lub zbyt rzadkie oddawanie moczu, a także oddawanie go w mniejszych niż uprzednio ilościach. Wtedy również należy udać się z malcem do nefrologa dziecięcego.


Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek- objawia się zwykle bólami brzucha lub w dolnej części kręgosłupa oraz temperaturą ciała podwyższoną do 38° C. Dziecko czuje się niekomfortowo, już na pierwszy rzut oka widać, że coś mu dolega. Występować mogą zaparcia, biegunki czy wymioty. Jasną diagnozę pomogą postawić wyniki badań laboratoryjnych moczu oraz krwi. W moczu obecny będzie wówczas białkomocz, ropomocz (podwyższona liczba krwinek białych w osadzie), krwiomocz. Badania potwierdzą obecność wałeczków i bakterii, natomiast we krwi podwyższone będą leukocytoza i OB. Jakie mogą być przyczyny odmiedniczkowego zapalenia nerek? Nierzadko są to niewyleczone zakażenia układu moczowego. Przyczyną tej choroby mogą być też wrodzone wady rozwojowe układu moczowego jak podwójny układ kielichowo-miedniczkowy lub wodonercze. Zdarza się, że źródłem choroby są kamienie w układzie moczowym, gdyż powodują zastój moczu w układzie. Na ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek zapaść mogą starsze dzieci, kilkulatki oraz niemowlęta.


Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek- często dotyka dzieci, które mają nieostre zakażenie układu moczowego i choroba rozwija się bez widocznych objawów. Może się niepostrzeżenie rozwijać miesiącami, zaś wykryta zostaje przypadkowo- przy okazji badania moczu. Zbagatelizowane przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek może być bardzo poważne w skutkach- skutkuje zniszczeniem miąższu nerek oraz później ich niewydolnością. Ta choroba wymaga zrobienia dziecku kompletu wymaganych badań, zaś po leczeniu malec powinien pozostać przez kilka lat pod opieką nefrologa dziecięcego.


Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek- nieleczone niszczy kłębuszki nerkowe. Spowodowane jest u dziecka paciorkowcem, rzadziej inną bakterią, lecz może być także powikłaniem jednej z następujących chorób: ropne zapalenie skóry, szkarlatyna, angina. Charakterystycznym objawem jest tak zwany skąpomocz- wydalanie przez dziecko zaledwie od 100 do 200 ml/dobę. Badania wykażą małą ilość białka w moczu, krwinek czerwonych oraz wałeczków. Na twarzy dziecka zobaczymy obrzęki, zaś ciśnienie tętnicze będzie podniesione. Istnieje ryzyko ostrego przebiegu choroby- dlatego zalecana jest hospitalizacja, zaś po leczeniu antybiotykami dziecko musi unikać wysiłku.


Zespół nerczycowy- to efekt powikłań wcześniejszych chorób nerek. Przyczyną jest duża utrata białka wraz z moczem. Jednym z objawów u dziecka jest to, że mocz się pieni. Poza tym występuje widoczna opuchlizna części (zazwyczaj nogi) lub całego ciała. U chłopców może dojść do obrzęków moszny. Badania laboratoryjne wskażą poważny białkomocz II stopnia. Leczenie nerczycy jest długotrwałe, zaś ordynowane medykamenty spowalniają wzrost dziecka oraz mogą powodować nadwagę. Leczenie wymaga wprowadzenia wysokobiałkowej diety i radykalne ograniczenie spożycia soli przez małego pacjenta- dobowo do 6 gramów. Zespół nerczycowy może trwać kilka lat, w tym czasie występują okresy poprawy stanu zdrowia, zaś całkowity zanik choroby występuje zazwyczaj podczas procesu dojrzewania.

 

wm na podst. dziecko.pl oraz promykslonca.pl

14-05-2015 15:56:48 ·


EłkOd 15 maja do 15 czerwca w Ełku obchodzone będą Dni Rodziny.


15 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma już swoją ponad dwudziestoletnią tradycję. 

 

Ełckie Dni Rodziny to inicjatywa mająca na celu promocję rodziny i podkreślenie jej znaczenia w społeczeństwie. Od 15 maja do 15 czerwca wszystkie ełckie rodziny korzystać będą mogły ze specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji: spektakli, spotkań, warsztatów i różnych imprez sportowo- rekreacyjnych. 


W organizację ponad 100 wydarzeń zaangażowały się miejskie jednostki, ełckie parafie, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.


Uroczysta inauguracja została zaplanowana na 15 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Kolejne dni przyniosą moc atrakcji dla ełczan w każdym wieku, m.in. „Ognisko” z Ojcem Świętym w ramach cyklu spotkań poświęconych Patronowi Ełku, porady i konsultacje indywidualne z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny, a także konkursy, spotkania ze sztuką i turnieje sportowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta wEłku.


DK

14-05-2015 15:55:08 ·


EłkOdświeżony zostanie odcinek od plaży miejskiej do schodów terenowych na oś. Jeziorna.


Remont polegający na rozebraniu wybranych odcinków z kostki betonowej, wymianie uszkodzonych elementów i ponownym jej ułożeniu będzie kosztował ponad 45 tys. zł. Rozebrane i ustawione ponownie zostaną dodatkowo betonowe oberże, wykonana będzie również warstwa humusu z obsianiem trawą. Prace zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2015r.


DK

13-05-2015 12:33:45 ·

EłkRośnie zainteresowanie gimnazjalistów nauką w Centrum Edukacji Mundurowej

9 maja od rana swoją ofertę kształcenia prezentowało Centrum Edukacji Mundurowej (pierwsza szkoła w kraju, gdzie uczą weterani). Tegoroczni absolwenci gimnazjów mieli okazję zdobyć szczegółowe informacje na temat szkoły, zwiedzić świetnie wyposażone klasopracownie, siłownię, profesjonalne pracownie komputerowe. Pracownicy CEM odpowiadali na wszelkie pytania.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pracy sapera cywilnego. Potencjalni przyszli uczniowie tej placówki mogli szukać najwyższej klasy wykrywaczami metali zakopanych przy szkole gadżetów- niespodzianek. Istotny był także pierwszy kontakt z nauczycielami i instruktorami. Co istotne, są nimi weterani misji wojskowych, więc ucząc, będą opierali się na swoim własnym doświadczeniu i tę wiedzę oraz umiejętności będą potrafili przekazać zarówno podczas zajęć teoretycznych jak i praktycznych. O opinie na temat CEM poprosiliśmy młodzież.


- Przyszedłem tutaj, bo dowiedziałem się, że rusza nowa, ciekawa szkoła w Ełku. Jej atutem jest to, że przygotuje dobrze do matury, a równolegle zdobyta tutaj wiedza i umiejętności pomogą mi znaleźć w przyszłości zatrudnienie w służbach mundurowych. Wiążę przyszłość właśnie z służbą w formacji wojskowej, nie chcę siedzieć za biurkiem - mówi Michał, który w tym roku kończy gimnazjum.
W sumie 9 maja podczas dnia otwartego CEM odwiedziło około 50 młodych osób. Wśród nich było także wiele dziewczyn.


- Szkoła jest w dobrym miejscu. Duża sala gimnastyczna, kilka minut do stadionu lekkoatletycznego i tyle samo do pływalni, a jeszcze bliżej Miejski Ośrodek Sportu wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego to jej atuty - mówi Katarzyna, która przyszła do szkoły przy ul. Grunwaldzkiej wraz z koleżankami.
Dzień otwartych drzwi podsumowała Agnieszka Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej.

- Odwiedziło nas wiele młodych osób zainteresowanych nauką u nas. Mamy już niemal zamknięty nabór do jednej z trzech zaplanowanych klas. Zapraszamy kolejne zainteresowane osoby oraz ich rodziców, opiekunów do odwiedzania nas, pytania o szczegóły. Można to zrobić mailowo, osobiście, telefonicznie. Odpowiemy na wszelkie zapytania. Jesteśmy też aktywni na facebooku - wyjaśnia Agnieszka Pasko.

wm

13-05-2015 10:21:02 · Pokaż na mapie ·

EłkTrwa przebudowa tego odcinka wraz ze skrzyżowaniami ulic: Matejki, Koszykowej i Emilii Plater.

Remont ulicy trwa w najlepsze, a postępy prac są coraz bardziej widoczne, jednak jeszcze przez najbliższy czas kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Bowiem do 20 maja będzie obowiązywać tymczasowa zmiana organizacji ruchu na tym odcinku ulicy. Spowodowane jest to nie tyle samą modernizacją odcinka, ale również pracami wykonywanymi w tym czasie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku, a polegającymi na naprawie sieci ciepłowniczej. Od 14 do 15 maja zamknięta będzie lewa strona ulicy Kilińskiego na odcinku od Koszykowej do ronda na ulicy Pięknej. W związku z tą zmianą przystanek autobusowy będzie znajdował się przy kościele. Przez następne dni, czyli od 19 do 20 maja, zamknięta dla kierowców zostanie prawa strona ulicy Kilińskiego, na odcinku od ulicy Koszykowej do ronda na ulicy Pięknej. Przystanek przy ulicy Koszykowej w tym czasie będzie wyłączony z użytkowania.

DK

13-05-2015 09:16:52 · Pokaż na mapie ·

EłkW Ełku powstaną samoobsługowe stacje naprawy rowerów.


Miasto zakupi 3 takie stacje i zamontuje na ełckiej promenadzie.


Zepsuł ci się rower? Złapałeś gumę? W razie awarii roweru i w dokonaniu potrzebnych napraw na zepsutym jednośladzie już w najbliższym czasie ełczanom i turystom pomogą samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Oferują one zestaw narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów. Specjalne haki umożliwią zawieszenie roweru na czas naprawy. Oprócz rowerzystów z samodzielnej i bezpłatnej naprawy będą mogli skorzystać również rodzice z wózkami dziecięcymi, opiekunowie osób niepełnosprawnych czy wszyscy ci, którzy chcą napompować piłki sportowe czy nawet opony motocyklowe, a nawet samochodowe.
Stacje (jedna duża i dwie małe) zostaną zamontowane na ełckiej promenadzie na przełomie maja i czerwca. Ich zakup to koszt ponad 13 tys. złotych.


DK

13-05-2015 09:06:55 ·

EłkW roku 2015 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił V Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki. 

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI, przy czym etap wojewódzki był poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Etap wojewódzki będzie zakończony do dnia 08 maja 2015 roku przekazaniem do Centrali KRUS trzech najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w etapie centralnym Konkursu. 

Eliminacje do wojewódzkiego etapu Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Ełckiego odbyły się w dniu 16.04.2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Do Konkursu zgłoszono 30 prac z 4 Szkół Podstawowych podzielone na II grupy wiekowe: 
I grupa – klasy 0 – III - 14 prac,
II grupa – klasy IV – VI – 16 prac.

Wszystkie prace wzięły udział w eliminacjach do etapu wojewódzkiego. Komisja konkursowa (w składzie Dariusz Mońko i Monika Lankamer) miała bardzo trudne zadanie, aby spośród nadesłanych prac wytypować do etapu wojewódzkiego tylko po trzy prace z każdej grupy wiekowej. Prace zostały wykonane bardzo pomysłowo, w różnych technikach i świadczą o dobrej znajomości tematu. Z tego względu wszystkie zasługują na wyróżnienie. Biorąc jednak pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, trafność przedstawienia tematyki oraz walory estetyczne pracy i pozostałe zapisy regulaminu, do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowane zostały następujące prace:

w I grupie wiekowej (klasy 0 –3)

I miejsce – Zuzanna Karwowska z 3 kl. Szkoły Podstawowej w Borzymach
II miejsce – Wiktoria Korzun z 3 kl. Szkoły Podstawowej w Borzymach
III miejsce – Paweł Kulbacki z 2 kl. Szkoły Podstawowej w Borzymach

w II grupie wiekowej (klasy 4 – 6)

I miejsce – Paulina Piasecka z 6 kl. Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim Klaudia
II miejsce – Ewa Rzotkiewicz z 6 kl. Szkoły Podstawowej w Sypitkach
III miejsce – Olga Grajewska z 5 kl. Szkoły Podstawowej w Sypitkach

12-05-2015 10:05:38 ·
«    1 2 3 4 5 ... 21 22    »

News

Independent Escorts in Bangalore

An Independent escort in Bangalore is an independent lady proffering herself for sexual services to a man who is affordable to pay for her services and is in no obligation or in contract with any pe

Independent Escorts in Bangalore

Escorting Principles "An intelligent Independent escorts in Bangalore has plans and a wise Independent escorts has her own principles and living the life of an escort is living and accepting the

Independent Escorts in Bangalore

Discretion is an asset being a High Class Escort in Bangalore.Hi My name is Jyothika and I am sharing my experience as an Independent escort in Bangalore and life as an escort is not scary or dirty

Ełczanin wrócił z medalami z Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell.

Zawody były rozgrywane w systemie Bolt Standard. 20 września w hali Kompleksu Sportowego Michał w Siemianowicach Śląskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Kettlebell w systemie BOLT STANDARD.

Chełchy. Dożynki w gminie Ełk już za nami- podziękowaliśmy za plony

Świetnie się bawili dorośli, dzieci i młodzież Po mszy świętej podzielono się chlebem, zaś po przem wieniach przyszedłc czas na wspaniałą zabawę z okazji gminnego święta plon w. Tegoroczne dożynki

Diecezja Ełcka. 1000 plecaków najmłodszym uczniom podstawówek

Aby dzieci z rodzin, gdzie się nie przelewa, nie czuły się gorsze od r wieśnik w 22 sierpnia nastąpiło poświęcenie i przekazanie 1000 plecak w w ramach og lnopolskiej akcji, w kt rą odlat włączasię

Nadszedł dzień pożegnania.

Danuta Sawicka- Malz oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szk ł nr 3 w Ełku. 27 sierpnia, w czasie Sesji Rady Powiatu, władze powiatu, radni oraz dyrektorzy ełckich szk ł ponad

Ełk. Poseł Makowski apeluje do władz miejskich, radnych Ełku oraz MZK

Zorganizujcie ludziom możliwość dojazdu do pracy na "strefie" Poseł ma pomysł jak usprawnić przew z pracownik w firm w ełckiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do tej inicjatywy

Prostki. Wernisaż i konkurs zwieńczone pysznymi ciastami

Świętowali zakończenie projektu W niedzielę 23 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach młodzież uczestnicząca w projekcie pod nazwą Malujemy Przyszłość asertywni świętowała zakończenie

Ełk. Szansa na prezentacje produktów, dotarcie do klientów i pozyskanie partnerów w biznesie

Budujesz, remontujesz? Odwiedź Ełckie Targi Budownictwa i Odnawialnych Źr deł Energii Już 12 września 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbędzie się kolejna edycja Ełckich Targ w Budow