News

«    1 2 3 4    »

ełkAby dzieci z rodzin, gdzie się nie przelewa, nie czuły się gorsze od rówieśników

22 sierpnia nastąpiło poświęcenie i przekazanie 1000 plecaków w ramach ogólnopolskiej akcji, w którą odlat włączasię ełcka Caritas- „Tornister Pełen Uśmiechu”.

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie rodzin, które są w złej sytuacji materialnej. Niedostatek nieraz nie pozwala im nie tylko na zakup podręczników dla swoich dzieci, ale także podstawowych artykułów szkolnych, takich jak zeszyty, kredki, farby itp. Brak przyborów szkolnych sprawia, że uczniowie czują się gorsi od swoich rówieśników i przez to są bardziej zamknięci w sobie.


- W trosce o nich, Ełcka Caritas już po raz dwunasty włącza się w ogólnopolską akcję - Tornister Pełen Uśmiechu. Każdego roku przygotowujemy wyprawki szkolne dla najbiedniejszych uczniów z terenu naszej diecezji. Na szkoleniu Parafialnych Zespołów Caritas 22 sierpnia br zostało poświęconych i przekazanych 1000 plecaków uczniom z klasy I - III szkoły podstawowej. Parafie same uzupełniają plecaki w przybory szkolne i przekazują swoim podopiecznym. Wierzymy, że otrzymane wyprawki pozwolą dzieciom z radością rozpocząć kolejny rok szkolny 2015/2016 - informuje Anna Rudzińska z ełckiej Caritas.

Caritas Ełk/wm
Fot. Caritas Ełk

31-08-2015 17:53:11 ·

ełkDanuta Sawicka- Malz oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ełku.

27 sierpnia, w czasie Sesji Rady Powiatu, władze powiatu, radni oraz dyrektorzy ełckich szkół ponadgimnazjalnych podziękowali dyrektor Danucie Sawickiej – Malz za wieloletnie kierowanie Zespołem Szkół nr 3 w Ełku. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku pełniła od 1994 roku. Jako dyrektor systematycznie doskonaliła swoje umiejętności kierownicze i nauczycielskie.

,,Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, aby podziękować Pani Dyrektorza wieloletnie wzorcowe kierowanie placówką, ciągłą dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania oraz za zaangażowanie i pracę na rzecz uczniów i nauczycieli” – przyznał ze wzruszeniem starosta ełcki, Marek Chojnowski.

DK

31-08-2015 09:28:42 ·


Andrzej OrzechowskiZ Andrzejem Orzechowskim, posłem Platformy Obywatelskiej o zmianach w polityce rodzinnej w ostatnich latach rozmawiał Wojtek Mierzwiński.

W. M.: Z danych GUS wynika, że Ełk jest miastem z dodatnim przyrostem naturalnym. To jeden z wyjątków w regionie. Co rząd zrobił przez ostatnie lata, by zahamować emigrację młodych ludzi, zachęcić ich do zakładania rodzin tu w Polsce? Spróbujemy to podsumować?

A. O.: Nie tylko podsumujemy, ale podam konkretne działania, przykłady zmian na lepsze. Pamiętajmy przy tym, że te zmiany są procesem, który się rozpoczął i będzie coraz lepiej funkcjonować. Od tego m.in. jest państwo, by tworzyć coraz lepsze warunki dla polskich rodzin, by rozwiązywać realne problemy, dawać poczucie bezpieczeństwa, a nie jedynie becikowe.

W. M.: Konkrety?

A.O.: Proszę bardzo- w 2013 roku wydłużone zostały płatne urlopy dla rodziców z 26 tygodni do 52 tygodni, czyli pełnego roku, a przypominam że w 2006 roku było to raptem 18 tygodni. Rodzic, który zdecyduje się na półroczny urlop, dostaje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu, dostanie przez cały rok 80 proc. wynagrodzenia. Co ważne, z dłuższych urlopów mogą korzystać nie tylko rodzice zatrudnieni na umowach o pracę, lecz wszyscy opłacający składki ubezpieczeniowe. Urlop można łączyć z pracą na pół etatu, zaś pracodawca nie może rodzicowi urlopu odmówić ani go w tym czasie zwolnić. To była dobra zmiana- w 2014 roku z urlopów rodzicielskich skorzystało 631 tysięcy rodziców. Ojcowie, oprócz urlopu rodzicielskiego, mogą skorzystać także ze specjalnego dwutygodniowego urlopu ojcowskiego w okresie, gdy dziecko nie ukończyło pierwszego roku życia. Już w tym roku na urlop zdecydowało się ponad 52 tys. ojców. Osoby bezrobotne, pracujące na umowach zlecenia, przedsiębiorcy i rolnicy od września 2013 roku mają w czasie urlopu wychowawczego opłacane z budżetu składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu czas poświęcony dzieciom nie odbije się na wysokości ich przyszłych emerytur.

W. M.: Co zmieniło się w kwestii świadczeń finansowych państwa dla rodzin, które są w trudnej sytucji materialnej, czyli w dużej mierze mieszkańców Mazur?

A. O.: Wprowadziliśmy zasadę "złotówka za złotówkę". Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy 574 zł na członka rodziny, traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Zmiana polega na tym, że gdy rodzina przkroczy ten próg o złotówkę, świadczenie dostanie, ale zmniejszone o złotówkę i tak dalej. Ta regulacja obejmie świadczenia rodzinne i dodatki do nich. Ta zasada jest uczciwa- rodzic ma gwarancje, że gdy zacznie pracę, to nagle państwo nie przestanie go wspierać. Poza tym od 2016 roku osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło, czyli ci, którym nie przysługuje urlop rodzicielski, co miesiąc przez rok po urodzeniu dziecka dostaną 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. Będzie to dotyczyło ok. 125 tysięcy osób w kraju.

W. M.: Nie drażnią Pana co roku wywoływane w mediach tematy o tym, że brakuje miejsc w żłobkach?

A. O.: Bolały i dawały do myślenia. Przez lata zamiast tworzyć nowe placówki, zamykano istniejące. By to zmienić, powstał program „Maluch", z którego dofinansowane w wysokości do 80 procent jest utrzymanie działających żłobków i tworzenie nowych- liczba placówek z 571 w 2011 roku wrosła do 2910 w bieżącym roku. Liczba miejsc dla najmłodszych dzieci wzrosła w tym czasie z 32 tys. do blisko 78 tys. Ustawa żłobkowa wprowadziła nowe formy opieki nad najmłodszymi dziećmi: kluby dziecięce i dziennych opiekunów, którzy zajmują się kilkorgiem dzieci u siebie w domu. To rozwiązanie polecamy mniejszym miejscowościom, o słabej infrastrukturze, gdzie budowa żłobka jest często niemożliwa. Ustawa ułatwiła legalne zatrudnianie niań. Wystarczy zgłosić opiekunkę do ZUS, a budżet opłaci za nią składki na ubezpieczenie społeczne.

W.M.: Czy rodzice przedszkolaków także odczuli jakieś ułatwienia, gwarantowane ustawowo?

A. O.: Niższe opłaty dla rodziców, więcej miejsc w przedszkolach i wsparcie samorządów– taki był cel ustawy przedszkolnej przyjętej w 2013 roku. Jeśli dziecko musiało zostać w przedszkolu dłużej niż wynosi czas ustawowo bezpłatny, to każda kolejna godzina nie może kosztować więcej niż 1 zł, a pobyt krótszy to jedynie wydatek na wyżywienie. Jednocześnie każdego roku zwiększa się liczba miejsc w placówkach. Od września 2017 roku wszyscy rodzice będą mogli zapisać dziecko do przedszkola. Samorządy dostaną na to pieniądze. Wprowadzamy też obowiązkową, bezpłatną naukę języka obcego dla wszystkich dzieci w przedszkolu.

W. M.: Po przedszkolu czas na podstawówkę. Poseł wie, ile średnio trzeba wydać na wyprawkę pierwszaka?

A. O.: Pewnie, że wiem- wyprawka szkolna kosztowała rodziców średnio 1200 zł. Dzięki wprowadzeniu darmowego elementarza wydatki rodziców znacząco spadną. Pierwszoklasiści już otrzymali „Nasz elementarz", bezpłatny podręcznik do nauki języka polskiego, matematyki, przyrody i edukacji społecznej. Dodatkowo szkoły otrzymały dotację celową na zakup lub wydruk dodatkowych pomocy edukacyjnych i podręcznika do nauki języka obcego. Dla drugich klas podstawówek przygotowano darmowy podręcznik „Nasza szkoła". W roku szkolnym 2017/2018 za podręczniki dla wszystkich uczniów podstawówek i gimnazjów rodzice płacić nie będą.

W. M.: To oszczędności w portfelach zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Jak Pana zdaniem sprawdza się Karta Dużej Rodziny? Spełnia swoje założenia? Jak rząd wspiera takie rodziny?

A. O.: Nie zawsze pensja rodziców wystarcza na wszystkie niezbędne wydatki. Dlatego duże rodziny wymagają szczególnego wsparcia państwa. Po to powstała Karta Dużej Rodziny. To system zniżek dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, oferowanych przez rząd, samorządy, instytucje publiczne oraz partnerów prywatnych. Dzięki karcie duże rodziny mogą taniej kupić produkty spożywcze, podręczniki szkolne, czy zapłacić mniej za połączenia telefoniczne. To także ulgi na bilety do kin i muzeów. Kartę odebrało już ponad milion Polaków. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, a dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest rodzinom bezpłatnie i bez względu na dochód. Jej posiadacze mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe. Rodziny 3+ mniej zapłacą również za wyrobienie paszportu, bezpłatne jest dla nich wydanie odpisu aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania karty. Mogą również liczyć na szybszy zwrot podatku wynikający z rozliczenia ulgi na dzieci w deklaracji PIT. Pieniądze otrzymają najpóźniej w ciągu miesiąca, a nie trzech. Dodam także, że Już w tym roku rozliczając się z fiskusem, rodziny wielodzietne mogły skorzystać z wyższych odliczeń podatkowych.


W.M.: Dziękuję za rozmowę.

25-08-2015 08:49:20 ·
 
ełkMłodzi zapoznali się z historią i tradycją wojskową
 

Po raz kolejny ełcka Caritas zorganizowała letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z regionu. Jedną z atrakcji tegorocznych kolonii był wyjazd do Jednostki Wojskowej w Orzyszu.

koloniści zadawali mundurowym mnóstwo pytań. Chcieli dowiedzieć się, czym zajmują się saperzy, jakie na co dzień wykonują zajęcia. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy chcieli dowiedzieć się, jak zostać żołnierzem. Poza pytaniami związanymi z wojskowością, pojawiły się także i te bardziej osobiste. Dzieci chciały dowiedzieć się jak żołnierze znoszą upał chodząc w mundurze. Oczywiście na te i inne pytania mali koloniści otrzymali odpowiedzi odwiedzając Salę Tradycji, a także oglądając sprzęt wojskowy. Spotkanie miało na celu zapoznanie kolonistów z historią i tradycją wojskową. 
 
wm
10-07-2015 09:56:09 ·

Ełk12 maja 2015 roku zakończyła się V edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK?-TAK!). Zespół Szkół nr 5 w Ełku swój udział w nim może zaliczyć do bardzo udanych.


W trzech etapach konkursu uczestniczyły 1154 szkoły i 29452 uczniów. Ełcką szkołę, pod okiem opiekuna konkursu Andrzeja Szmurło, reprezentowało 474 wychowanków. Do drugiego etapu zakwalifikowało się jedynie 200 uczniów z całego kraju, w tym aż 12 z „ekonomiaka”. Na tym etapie Rafał Oleksy, uczeń 3 klasy informatycznej, zdobył największą liczbę punktów wśród uczniów w Polsce.


W finałowym etapie rozgrywek, który odbył się 12 maja, o podium walczyło 14 uczniów, w kategorii uczniów ponadgimnazjalnych. Poza dobrą odpowiedzią liczył się czas, zatem rozgrywki na żywo wzbudzały ogromne emocje również publiczności. Uczniowie musieli odpowiedzieć poprawnie na 25 pytań. Uczeń Zespołu Szkół nr 5 w Ełku zdobył 5 miejsce w Polsce. W ogólnej klasyfikacji Zespół Szkół nr 5 w Ełku zajął 1 miejsce w województwie, zaś 11 w Polsce.


DK

06-06-2015 07:05:23 ·

ełk perełkaW dniu 29.05.2015 r. cała społeczność Miejskiego Przedszkola Perełka im. Jana Brzechwy bawiła się w zorganizowanym,  w ramach obchodów Dni Rodziny, Festynie w ogrodzie przedszkolnym.


Przygotowane atrakcje naszym Perełkom i Perłom dały dużo radości. Wszyscy bawili się znakomicie. Były tańce, pokaz sztuczek iluzjonisty, malowanie twarzy, zabawa na dmuchanym zamku, puszczanie dużych baniek mydlanych, różne  upominki balonowe, wykonane przez mamę jednego z wychowanków – panią Joasię Fiećko, to tylko niektóre atrakcje. Nie zbrakło także tradycyjnego bigosu, kiełbasek z grilla i lodów. 


Wspaniała atmosfera, wspaniała pogoda oraz gość – prezydent  Artur Urbański towarzyszyły podczas całej imprezy. 
Społeczność Perełki wraz z panią dyrektor Anną Birgiel dziękuje wszystkim  Perłom za pomoc w zorganizowaniu Festynu i stworzenie miłej atmosfery.

 
N-lka Perełki: Elżbieta Wysocka

 

zdjęcia

06-06-2015 06:49:44 ·

Ełk29 maja w Miejskim Przedszkolu ,,Bajka” odbył się konkurs wiedzy z języka angielskiego pod hasłem ,,English is fun” poprowadzony przez nauczycielki: p. Annę Kobylińską oraz p. Joannę Ryszkiewicz. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności językowych dzieci 5-cio i 6-letnich, w zakresie wybranych tematów i zagadnień oraz budowanie pozytywnej postawy do nauki języków obcych. Dzieci reprezentujące grupy: ,,Misie”, ,,Krasnoludki” i ,,Pszczółki” wzięły udział w 10 konkurencjach. Przedszkolaki musiały wykazać się m.in. umiejętnością podawania podstawowych informacji o sobie, znajomością wybranego słownictwa, czy też umiejętnością słuchania ze zrozumieniem. Konkurencje przeplatane były piosenkami śpiewanymi wspólnie zarówno przez drużyny jak i widownię. Konkurs oceniało jury w składzie: p. Aneta Niedźwiedzka Godlewska, p.Monika Martyniuk oraz p. Monika Romanowska-przedstawiciel rodziców. Po językowych zmaganiach przedszkolaków odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów. Okazało się, że wszystkie zespoły wykazały się dużą wiedzą.Cieszymy się, że udział w konkursie był dla dzieci radosną zabawą.


A.Kobylińska

 

Baner

01-06-2015 12:20:36 ·

 

EłkPerełki z grup: I, II, i VI z nauczycielkami: Elżbietą Wysocką, Małgorzatą Szypulską, Małgorzatą Napieralską i Ewą Olszewską gościły w Miejskim Przedszkolu Perełka im. Jana Brzechwy finalistę programu Mam Talent - Piotra Karpienię. Gość opowiedział dzieciom, jaka była jego droga do osiągnięcia kariery. Pokazał i omówił dzieciom na czym polega gra na gitarze i jaki jest proces powstawania płyty Piotr Karpienia zaprezentował dzieciom swoje utwory i covery . Dziękujemy pani Basi Nartowicz za zorganizowanie spotkania.

N-lka Perełki: Elżbieta Wysocka

01-06-2015 12:14:43 ·


EłkO Szkole Policealnej "MEDYK" w Ełku opowiada jej dyrektor Roman Wyrwas.

 

Jakie formy kształcenia oferuje szkoła?

Mamy w swojej ofercie trzy formy kształcenia. Pierwsza z nich- stacjonarna dla młodzieży wiąże się z nauką od poniedziałku do piątku przez 25 godzin lekcyjnych tygodniowo. Druga z nich, to stacjonarna dla dorosłych. Niegdyś tę formę nauki, nazywano wieczorową. Tu nauka 19 godzin lekcyjnych odbywa się przez 3-4 dni w tygodniu. Prowadzimy jeszcze naukę w systemie zaocznym, w piątki i soboty. Oferujemy ponadto kwalifikacyjne kursy zawodowe - dają te same uprawnienia jak inne formy nauki szkolnej.

 

Jakie kierunki w poszczególnych systemach można wybrać w roku szkolnym 2015/2016?

W systemie stacjonarnym są to: technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik masażysta, oraz nowość - terapeuta zajęciowy. W systemie zaocznym nowością jest technik sterylizacji medycznej, poza tym - opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny. Prowadzimy także kwalifikacyjne kursy zawodowe, które kończą się egzaminem państwowym - asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekun medyczny. Uporządkujmy to - kierunki kształcenia zawodowego w systemie stacjonarnym dwuletnie dla dorosłych to: technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, zaś dwuletnie dla młodzieży to: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny. W systemie zaocznym kierunki: opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny lub technik sterylizacji medycznej trwają rok, zaś nauka na kierunku opiekuna osoby starszej trwa 2 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekuna medycznego rusza 1 października 2015 roku, kończy się 20 kwietnia przyszłego roku. Kurs asystenta osoby niepełnosprawnej zacznie się 1 lutego 2016 roku i potrwa do 23 grudnia.

 

Proszę wskazać atuty Szkoły Policealnej w Ełku.

Nauka u nas jest bezpłatna. W szkole panuje przyjazna atmosfera, co doceniają uczniowie i słuchacze w różnym wieku. Jako pierwsi w Ełku wprowadziliśmy modułowe programy nauczania i widzimy świetne tego efekty w postaci wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych (znacznie przewyższające średnią krajową). Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, pracownie multimedialne oraz bogato wyposażoną bibliotekę z ponad 10 tysiącami woluminów. Szkoła proponuje praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców. Klasy liczą od 15 do 20 osób, zaś kadrę stanowią fachowcy, którzy wiedzą jak przekazać wiedzę i umiejętności praktyczne, ponieważ w dużej części pracują także w zawodach, do których przygotowują. W szkole prężnie działa samorząd uczniowski, efektem jest pięć kół zainteresowań oraz wydawany biuletyn szkolny. Na terenie placówki jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Prowadzimy dziennik elektroniczny. Od 2 lutego ruszamy z kursem kwalifikacyjnym e-learningowym- 1/3 zajęć odbędzie się w szkole, reszta prowadzona będzie przez Internet. Szkoła i jej uczniowie są pozytywnie odbierani w środowisku. Jesteśmy często zapraszani na uroczystości, różne wydarzenia organizowane przez miasto, powiat czy lokalne organizacje. Niebawem, bo 16 czerwca będzie można nas zobaczyć podczas "Konkursu o Chochlę Prezydenta". Wreszcie- nasi uczniowie mają bardzo duże szanse na znalezienie pracy. Wynika to po części z faktu, że potencjalni pracodawcy widzą zdolności, zapał i pracowitość naszych uczniów w szkole, na praktykach. Część uczniów podejmuje pracę już podczas nauki. Z potencjalnymi pracodawcami współpracujemy na każdym etapie kształcenia. Warto też zwrócić uwagę na to, że można u nas w tym samym czasie zdobyć uprawnienia do wykonywania dwóch zawodów. Przykładowo- uczeń w formie szkolnej zdobywa dyplom technika masażysty, zaś na kursie kwalifikacyjnym opiekuna medycznego. Dodatkowo w naszej placówce odbywają się szkolenia zawodowe prowadzone przez zewnętrzne firmy- z branż kosmetycznych czy stomatologicznych. Organizujemy także wycieczki dydaktyczne, wyjazdy na targi branżowe, aby nasi uczniowie byli wciąż na bieżąco, jeśli chodzi o nowości w wybranych przez siebie kierunkach kształcenia.

 

Ilu absolwentów opuściło już mury szkoły? Jaka jest historia i tradycja placówki?

40-lecie szkoły obchodziliśmy w 2013 roku. Niegdyś placówka nosiła nazwę "Medycznego Studium Zawodowego w Ełku". Od tego czasu z powodzeniem kształcimy lokalne kadry ochrony zdrowia. Od początku szkoła słynęła w regionie z wysokiego poziomu kształcenia. Wyszło od nas już 3,5 tysiąca absolwentów i nieprzerwanie są oni chętnie zatrudniani w licznych placówkach ochrony zdrowia w całym regionie. W dobry sposób łączymy zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Rozwijamy się- poszerzamy ofertę kształcenia i wprowadzamy innowacje do procesu dydaktycznego. Jedną z nich jest nasza propozycja- kurs opiekuna osoby starszej z językiem niemieckim w wymiarze 140 godzin intensywnej nauki języka.

 

Jak zostać uczniem lub słuchaczem szkoły?

Należy posiadać świadectwo ukończenia szkoły, nawet bez matury. Wymagane dokumenty to: oryginał ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, wniosek do szkoły z zaznaczeniem wydziału- są dostępne na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie. Potrzebne jest jeszcze zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, 3 zdjęcia do legitymacji, ksero dowodu osobistego oraz 2 koperty ze znaczkami. Wymagane dokumenty trzeba dostarczyć do sekretariatu i przejść pomyślnie rekrutację, przy czym tutaj często decyduje kolejność zgłoszeń. Ustawowo na plus dla kandydata, jeśli chodzi o kryteria przyjęcia do szkoły, wpływa też: wielodzietność rodziny kandydata (wystarczy oświadczenie), orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Liczy się też niepełnosprawność dziecka lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę lub samotne wychowywanie dziecka lub dzieci przez kandydata. Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty naszej szkoły zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej: www.medyk.lh.pl, kontaktowania się osobiście telefonicznie, a także sprawdzenia nas na facebooku.

 

Dziękuję za rozmowę.

23-05-2015 20:23:50 ·

Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku posiadające certyfikat "Szkoły Odkrywców Talentów" (przyznawany również przedszkolom), zorganizowało pod kierunkiem nauczycielek: pani Anny Walko oraz Karoliny Matras Dzień Prezentacji Bajkowych Talentów. Konkurs, który odbył się 8 maja połączony był z eliminacjami do XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,Złota Nutka”, organizowanego przez Szkołę Artystyczną i Ełckie Centrum Kultury. 

 

Jury w składzie: Dyrektor MP ,,Bajka”- pani Anna Kania, pani Aneta Niedźwiedzka-Godlewska oraz pani Monika Martyniuk obejrzało 25 pokazów, w których wystąpiło łącznie 33 dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Przedszkolaki zaprezentowały się w trzech kategoriach wokalnych (tj. solista, duet i zespół), recytowały wiersze, prezentowały talenty gimnastyczne, umiejętności gry na pianinie, chwaliły się wiedzą geograficzną oraz dały pokaz eksperymentów "Małego chemika". Talenty wszystkich dzieci zostały docenione przez jury, za co otrzymały one pamiątkowe dyplomy i upominki, których sponsorem było MP "Bajka" oraz Urząd Miasta.


Jury zadecydowało również, że MP ,,Bajka” na XXI Festiwalu ,,Złota Nutka”, który odbędzie się 21 maja, reprezentować będą:

1)Magdalena Klimach (gr. MISIE) – z piosenką pt. "Piosenka drewnianych lalek" (kategoria-solista)
2)Nikola Cimochowska i Magdalena Klimach (gr. MISIE) z piosenką pt. "Leśna kołysanka" (kategoria - duet)
3)Bartosz Merski, Pola Cholewicka i Mikołaj Litwin (gr. KRASNOLUDKI) z piosenką pt."Koronkowa lambada" (kategoria - zespół).

 

Wszystkim utalentowanym przedszkolakom serdecznie gratulujemy i obiecujemy, że w przyszłym roku również wyszukamy wspaniałe talenty.

 

MP ,,Bajka”

 

 

ZDJĘCIA

18-05-2015 09:43:33 ·
«    1 2 3 4    »

News

Independent Escorts in Bangalore

An Independent escort in Bangalore is an independent lady proffering herself for sexual services to a man who is affordable to pay for her services and is in no obligation or in contract with any pe

Independent Escorts in Bangalore

Escorting Principles "An intelligent Independent escorts in Bangalore has plans and a wise Independent escorts has her own principles and living the life of an escort is living and accepting the

Independent Escorts in Bangalore

Discretion is an asset being a High Class Escort in Bangalore.Hi My name is Jyothika and I am sharing my experience as an Independent escort in Bangalore and life as an escort is not scary or dirty

Ełczanin wrócił z medalami z Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell.

Zawody były rozgrywane w systemie Bolt Standard. 20 września w hali Kompleksu Sportowego Michał w Siemianowicach Śląskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Kettlebell w systemie BOLT STANDARD.

Chełchy. Dożynki w gminie Ełk już za nami- podziękowaliśmy za plony

Świetnie się bawili dorośli, dzieci i młodzież Po mszy świętej podzielono się chlebem, zaś po przem wieniach przyszedłc czas na wspaniałą zabawę z okazji gminnego święta plon w. Tegoroczne dożynki

Diecezja Ełcka. 1000 plecaków najmłodszym uczniom podstawówek

Aby dzieci z rodzin, gdzie się nie przelewa, nie czuły się gorsze od r wieśnik w 22 sierpnia nastąpiło poświęcenie i przekazanie 1000 plecak w w ramach og lnopolskiej akcji, w kt rą odlat włączasię

Nadszedł dzień pożegnania.

Danuta Sawicka- Malz oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szk ł nr 3 w Ełku. 27 sierpnia, w czasie Sesji Rady Powiatu, władze powiatu, radni oraz dyrektorzy ełckich szk ł ponad

Ełk. Poseł Makowski apeluje do władz miejskich, radnych Ełku oraz MZK

Zorganizujcie ludziom możliwość dojazdu do pracy na "strefie" Poseł ma pomysł jak usprawnić przew z pracownik w firm w ełckiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do tej inicjatywy

Prostki. Wernisaż i konkurs zwieńczone pysznymi ciastami

Świętowali zakończenie projektu W niedzielę 23 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach młodzież uczestnicząca w projekcie pod nazwą Malujemy Przyszłość asertywni świętowała zakończenie

Ełk. Szansa na prezentacje produktów, dotarcie do klientów i pozyskanie partnerów w biznesie

Budujesz, remontujesz? Odwiedź Ełckie Targi Budownictwa i Odnawialnych Źr deł Energii Już 12 września 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbędzie się kolejna edycja Ełckich Targ w Budow