News

 
ełk zdzKolej na ZDZ- ten tor nauki wiedzie do sukcesu

Już we wrześniu ełcka szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku otwiera kolejny kierunek nauki- klasę czteroletniego technikum transportu kolejowego. W perspektywie budowy trasy Rail Baltica, która przebiegnie w naszym regionie, już wiadomo że rynek pracy będzie potrzebował osób edukowanych pod tym kątem. Na mocy listu intencyjnego- umowy ZDZ z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczniowie- których średnia ocen już po I semestrze wyniesie 3,5- dostaną stypendium- 300 zł miesięcznie, zaś w drugim półroczu ostatniej klasy mogą liczyć nawet na 500 zł miesięcznie. Ciekawe zajęcia teoretyczne, przedmiotowe oraz zapewnione praktyki u przewoźników- PKP PLK S.A oraz PKP Cargo przygotują do podjęcia pracy. Co ważne, najzdolniejsi uczniowie te miejsca pracy mają gwarantowane.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.Świetna baza dydaktyczna, kadra specjalistów, sala gimnastyczna już jesienią


Zauważalny w ostatnich latach intensywny rozwój transportu kolejowego, do którego w znaczny sposób przyczyniły się środki pozyskane z Unii Europejskiej, pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej – techników transportu. Technik transportu kolejowego w trakcie swojej kariery zawodowej profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzi ruch kolejowy w poczuciu odpowiedzialności za ludzi i przewożone mienie klientów. Jednak zanim podejmie samodzielną i odpowiedzialną pracę, musi najpierw podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik transportu kolejowego, gdzie zdobędzie podstawową wiedzę o kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposobami prowadzenia ruchu i logistyce kolejowej.


- Zawodu tego można się uczyć w naszym czteroletnim technikum po ukończeniu gimnazjum. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Warunkiem uzyskania tytułu „Technik Transportu Kolejowego” jest uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki - dodaje Kazimierz Raczyński, dyrektor ełckiej szkoły ZDZ w Białymstoku.


Warto wziąć pod uwagę, że z badań analityków rynku pracy wynika, iż w branży specjalistów transportu kolejowego istnieje luka pokoleniowa- młode, uzdolnione osoby, wykształcone w tym kierunku znajdą pracę w tym zawodzie. Przemawia za tym także fakt, że transport kolejowy przeżywa drugą młodość- wystarczy wziąć pod uwagę zakup składów Pendolino, elektryfikację odcinka Ełk- Korsze czy budowę w perspektywie kilku lat międzypaństwowej trasy kolejowej. Rail Baltica od Berlina do Helsinek wytyczona została przez okolice Ełku- do obsługi tej trasy potrzebni będą fachowcy, zaś ełcka szkoła ZDZ takich właśnie wykształci.


- Zajęcia wychowania fizycznego jeszcze w tym roku zaczną odbywać się na sali gimnastycznej, która zostanie zbudowana tuż przy szkole. Wciąż wzbogacamy naszą bazę dydaktyczną. Inwestujemy w coraz lepszy sprzęt, programy komputerowe. Zaletą jest fakt, iż szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, bo wiele z zaplanowanych zajęć przeprowadzimy na kolei. W kadrze pedagogicznej będzie wielu specjalistów i praktyków branży transportu kolejowego- między innymi naczelnicy PKP - wylicza Kazimierz Raczyński.

 

Płacą za dobrą naukę, zapewniają pracę


Wybierając kierunek „kolejowy”, uczeń ma możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych spółki. O stypendium może ubiegać się osoba, która ukończyła pierwszy semestr nauki, osiągnęła w poprzednim semestrze co najmniej dobre wyniki w nauce, cechuje się nienagannym zachowaniem i kształci się na kierunku/specjalności, która została objęta programem. Po ukończeniu szkoły spółka gwarantuje zatrudnienie, a stypendysta zobowiązuje się podjąć pracę i kontynuować ją co najmniej przez okres równy okresowi pobierania stypendium.


- Nasi uczniowie mogą liczyć także na stypendium Prezesa ZDZ Białystok oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów - dodaje dyrektor Raczyński.


Warto dodać, że zatrudnienie w strukturach PKP oznacza szeroki wachlarz przywilejów socjalnych oraz możliwość przejścia wielu dodatkowych szkoleń, podnoszenie kwalifikacji, premiowane awansem zawodowym. Więcej o programie stypendialnym i całej ofercie kształcenia na stronie internetowej ZDZ Białystok.

 

wm

 

 

Uczeń naszej szkoły o kierunku Technik transportu kolejowego dowie się jak:

organizować i prowadzić ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;;
obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności;
nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej;
planować i organizować kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe oraz jak gospodarować taborem kolejowym;
przygotować do przewozu i odprawy podróżnych, przesyłki i ładunki;
zestawiać, rozrządzać i obsługiwać pociągi oraz punkty ładunkowe;
zastosować obowiązujące taryfy i obliczyć poniesione koszty.


Po ukończeniu tego kierunku, absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach kolejowych, transportowych i agencjach obsługi stanowisk:

dyżurnego ruchu;
nastawniczego i zwrotniczego;
kierownika i konduktora pociągu;
ustawiacza i manewrowego;
dyspozytora;
kasjera biletowo – bagażowego i towarowego;
kierownika zespołu kas biletowo – bagażowych;
kierownika zespołu obsługi informacyjnej i innych;

 

21-02-2015 11:40:36 · Pokaż na mapie ·

News

Independent Escorts in Bangalore

An Independent escort in Bangalore is an independent lady proffering herself for sexual services to a man who is affordable to pay for her services and is in no obligation or in contract with any pe

Independent Escorts in Bangalore

Escorting Principles "An intelligent Independent escorts in Bangalore has plans and a wise Independent escorts has her own principles and living the life of an escort is living and accepting the

Independent Escorts in Bangalore

Discretion is an asset being a High Class Escort in Bangalore.Hi My name is Jyothika and I am sharing my experience as an Independent escort in Bangalore and life as an escort is not scary or dirty

Ełczanin wrócił z medalami z Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell.

Zawody były rozgrywane w systemie Bolt Standard. 20 września w hali Kompleksu Sportowego Michał w Siemianowicach Śląskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Kettlebell w systemie BOLT STANDARD.

Chełchy. Dożynki w gminie Ełk już za nami- podziękowaliśmy za plony

Świetnie się bawili dorośli, dzieci i młodzież Po mszy świętej podzielono się chlebem, zaś po przem wieniach przyszedłc czas na wspaniałą zabawę z okazji gminnego święta plon w. Tegoroczne dożynki

Diecezja Ełcka. 1000 plecaków najmłodszym uczniom podstawówek

Aby dzieci z rodzin, gdzie się nie przelewa, nie czuły się gorsze od r wieśnik w 22 sierpnia nastąpiło poświęcenie i przekazanie 1000 plecak w w ramach og lnopolskiej akcji, w kt rą odlat włączasię

Nadszedł dzień pożegnania.

Danuta Sawicka- Malz oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szk ł nr 3 w Ełku. 27 sierpnia, w czasie Sesji Rady Powiatu, władze powiatu, radni oraz dyrektorzy ełckich szk ł ponad

Ełk. Poseł Makowski apeluje do władz miejskich, radnych Ełku oraz MZK

Zorganizujcie ludziom możliwość dojazdu do pracy na "strefie" Poseł ma pomysł jak usprawnić przew z pracownik w firm w ełckiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do tej inicjatywy

Prostki. Wernisaż i konkurs zwieńczone pysznymi ciastami

Świętowali zakończenie projektu W niedzielę 23 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach młodzież uczestnicząca w projekcie pod nazwą Malujemy Przyszłość asertywni świętowała zakończenie

Ełk. Szansa na prezentacje produktów, dotarcie do klientów i pozyskanie partnerów w biznesie

Budujesz, remontujesz? Odwiedź Ełckie Targi Budownictwa i Odnawialnych Źr deł Energii Już 12 września 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbędzie się kolejna edycja Ełckich Targ w Budow