Blogi użytkownika

Imię Jakub było najczęściej nadawanym w ub. roku aż w 15 województwach, w przypadku dziewczynek w 10 województwach rodzice najchętniej wybierali imię Lena.

Lena i Jakub to najczęściej nadawane dzieciom imiona w 2014 roku, podobnie jak rok wcześniej – wynika z analizy Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych.

W pierwszej piątce najczęściej nadawanych w Polsce imion dla dziewczynek i chłopców w 2014 r., nie odnotowano większych zmian.

Nadal najwięcej jest dziewczynek o imieniu, kolejno: Lena, Zuzanna, Julia, Maja i Zofia. Wśród chłopców dominują takie imiona, jak: Jakub, Kacper, Antoni, Filip i Jan.

Analiza imion z poszczególnych województw pokrywa się ze statystyką ogólnopolską. Imię Lena w 2014 r. najczęściej wybierali rodzice z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego (według miejsca rejestracji urodzenia).

Imię Zuzanna było zaś najpopularniejszym imieniem nadawanym w ubiegłym roku na terenie lubelskiego, małopolskiego i pomorskiego. W podlaskim wygrała Aleksandra, natomiast na Dolnym Śląsku i w zachodniopomorskim rodzice swoim córkom najczęściej nadawali imię Hanna.

 

Rafał Karaś

W czwartek, 12 lutego br., na terenie powiatu ełckiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlega 5 grup osób:

mężczyźni urodzeni w 1996 r.,
mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
osoby urodzone w latach 1994-1995, które uznane zostały za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej przez powiatową komisję lekarską,
kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzana będzie w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A (II piętro), tel. 605 682 851. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

Rafał Karaś

Źródło:: powiat.elk.pl

Podatnik w zeznaniu rocznym PIT może zdecydować się na przekazanie jednego procenta swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Jak to zrobić i co się stanie, gdy źle obliczymy jego wysokość?

Do otrzymywania 1 proc. uprawnione są Organizacje Pożytku Publicznego. Mogą to być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych jest publikowany na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS.

Aby przekazać 1 procent, podatnik musi znać nazwę organizacji, jej numer KRS (znajduje się na wykazie publikowanym przez MPiPS) oraz wysokość przekazywanej kwoty, która nie może przekroczyć 1 procenta należnego podatku. Jeśli podatnik pomyli się w swoich obliczeniach na konto organizacji pożytku publicznego wpływa zawyżona kwota. Wówczas regulacje zawarte w art. 77c Ordynacji spowodują, że skutki tego błędu obciążą bezpośrednio podatnika, a nie budżet państwa. To podatnik bowiem pokryje z własnych środków różnicę w wyliczeniu 1%.

Kwota podatku przeznaczona do przekazania może wynikać nie tylko z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, ale także z korekty tego zeznania. Musi ona zostać złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Jeśli podatnik rozlicza się na więcej niż na jednym formularzu, może wybrać odpowiednio tyle organizacji.

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której deklaracja przesłana przez pracodawcę zostanie przez podatnika potraktowana jako informacja o zaliczkach za dany rok, a zeznanie złoży sam we wskazanym terminie.

Warto pamiętać, że przekazując 1 proc. podatnik nic nie traci.

Rafał Karaś

Źródło: gazetarawna

Minęły już dwa miesiące od wyborów samorządowych. Wyborów przełomowych, które udowodniły jak bardzo zmieniła się wyborcza rzeczywistość.

 

Zmiana mocno uderza w partie polityczne i ich przedstawicieli. Partie triumfowały bowiem wyłącznie na poziomie wyborów do sejmików wojewódzkich i tylko w tych wyborach kandydaci partyjni nie mieli sobie równych.

 

Jednakże tam, gdzie głosowano na konkretne nazwiska, Polacy postawili na niezależne komitety wyborcze. W wyborach do rad gmin, rad miast, nawet do rad powiatów partie poniosły zauważalną porażkę. Z prowadzonych już po wyborach wyliczeń wynika, że aż 81,5 proc. zwycięzców w całej Polsce, w bezpośrednim głosowaniu, pochodzi z komitetów bezpartyjnych!

 

Jak podaje portal samorządowy były takie regiony, w których niemal wszystkie wybieralne stanowiska powierzono politykom bezpartyjnym. W Lubuskiem było to 96,3 proc. stanowisk, na Dolnym Śląsku – 93,4 proc., na Pomorzu – 92,7 proc.Przykład Ełku tylko potwierdza te liczby, partie w naszym mieście już kompletnie się nie liczą.


Co ważne w większości polskich gmin bezpartyjni kandydaci wygrywali już w pierwszej turze, co oznacza, że partyjni kandydaci nie cieszyli się nawet poparciem pozwalającym równorzędnie walczyć o stanowiska.

 

Moim zdaniem nic nie jest w stanie zmienić tego ewidentnego trendu. Na poziomie lokalnym wyborcy nie chcą, a wręcz czują wyraźną niechęć do rozgrywek partyjnych, które na co dzień relacjonują nam media. Dlatego jest niemal pewne, że w ostatnich wyborach nie mieliśmy do czynienia z jednorazowym słabszym wynikiem partii politycznych, ale swoistą rewolucją, która na szczeblu regionalnym z czasem całkowicie wyeliminuje partyjne komitety wyborcze.

 

Jeżeli zatem partie nie popracują nad swoim wizerunkiem, nie wyciągną wniosków z obecnego „lania” to za 4 lata start w wyborach samorządowych z list partyjnych zmieni porażkę w totalną klęskę.

 

Robert Klimowicz

 

Źródło: www.klimowicz.elk.pl 

Robert Klimowicz Sty 21 '15 · Tagi: undefined

Prawie 1000 podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" odwiedzi w lipcu Miasto Ełk. Podczas spotkania opłatkowego przedstawicieli „Miast i Miejscowości Papieskich", które odbyło się 14 stycznia w Warszawie, ogłoszone zostało hasło XV Dnia Papieskiego oraz miejsca letnich obozów formacyjnych dla stypendystów Fundacji.

14 stycznia 2015 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów „Miast i Miejscowości Papieskich", czyli tych które gościły Papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny.

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa zorganizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Ks. Prałat. Jan Drob – Prezes Zarządu Fundacji przedstawił ideę spotkania, a następnie ks. Kard. Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" ogłosił hasło XV Dnia Papieskiego. W tym roku odbędzie się on 11 października pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny".

W konferencji prasowej uczestniczył Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, który zaprosił podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" do odwiedzenia Ełku. W tym roku w dniach 8 – 14 lipca 2015 r. Fundacja planuje zorganizować w Ełku studencki obóz integracyjno–formacyjny, w którym uczestniczyć będzie prawie 1000 stypendystów Fundacji.

Z kolei obóz dla gimnazjalistów i licealistów odbędzie się w tym roku w Rzeszowie w dniach 17 – 28 lipca. Potwierdził to obecny na konferencji Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Druga część spotkania odbyła się w sali obrad plenarnych Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Przybyłych gości powitał Ks. Bp. Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Słowo do zebranych gości skierował Jego Eminencja Ks. Kazimierz Kard. Nycz.

Ks. Prał. Jan Drob podsumował obchody XIV Dnia Papieskiego oraz zaprezentował plany na rok 2015. Tegoroczne obchody będą dla Polaków szczególną okazją, by dziękować za wielki pontyfikat Jana Pawła II oraz jego kanonizację.

Najważniejszą częścią uroczystości był opłatek włodarzy „Miast i Miejscowości Papieskich". Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd oraz składania sobie życzeń. Opłatek był także okazją do rozmowy na temat inicjatyw wykorzystujących potencjał lokalnych społeczności.

Warto przypomnieć, że efektem dotychczasowych spotkań było m.in. przywrócenie rangi Uroczystości Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli) jako dnia wolnego od pracy oraz inicjowanie pomocy dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Wydarzeniem towarzyszącym była dyskusja panelowa poświęcona nowej inicjatywie wprowadzenia tzw. „bonu opiekuńczo – wychowawczego".

Więcej o Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Fundacja została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych np. podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi.

Fundacja organizuje Dzień Papieski, przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.

Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy, które przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji.

Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast.

Obecnie programem stypendialnym objętych jest 2500 stypendystów.

Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów obozy wakacyjne i językowe.

 

Rafał Karaś

Źródło: UM Ełk

W Polsce brak dokładnych danych o skali bezdomności (ta grupa społeczna znacznie częściej niż inne przemieszcza się po kraju). Przy działaniach skierowanych na ograniczenie negatywnych skutków bezdomności niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnego badania ilości bezdomnych.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Akcja będzie prowadzona także na terenie miasta Ełku.

Badanie organizowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Akcja przeprowadzana będzie w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie), we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą się znajdować osoby bezdomne tj. w:  noclegowniach,  szpitalach oraz innych placówkach zdrowia, w pustostanach, ogródkach działkowych, parkach,  altanach domkach letnich i działkowych,
klatkach schodowych.

W Ełku badanie liczby osób bezdomnych koordynować będzie Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta przy wsparciu i zaangażowaniu: Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,  Komendy Powiatowej Policji w Ełku,  Straży Ochrony Kolei w Ełku,  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Sp. ZOZ w Ełku,  Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot, „Caritas” Diecezji Ełckiej.

Zwracamy się do mieszkańców Ełku o pomoc w realizacji badania.
Prosimy o przekazywanie informacji na temat bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach lub w innych znanych miejscach,

Informacje w nocy z 21/22 stycznia 2015 r. można przekazywać telefonicznie:
Straży Miejskiej – 986 lub Policji – 997

Ostatnie takie ogólnopolskie badanie było przeprowadzone z 7/8 lutego 2013 roku.

Zdiagnozowano:
w Polsce – 30,7 tys. osób bezdomnych,
na terenie Ełku – 108 osób

 

Rafał Karaś

Źródło: UM Ełk

Co zrobić, jeżeli w umowie są zapisy pozwalające bankowi nie brać pod uwagę ujemnych stóp procentowych. Przede wszystkim zawiadomić organy chroniące konsumenta. Kredytobiorcy powinni żądać uwzględnienia ujemnych stóp procentowych – radzą prawnicy. Ich zdaniem prawdopodobieństwo wygranej jest wysokie


Część osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, znacznie mniej odczułaby skutki nagłego wzrostu jego wartości, gdyby banki uwzględniły ujemny LIBOR szwajcarskiego banku narodowego, wynoszący od kilku dni -0,75 proc. Ale większość instytucji finansowych nie bierze pod uwagę takiego wariantu – w regulaminach bądź umowach mają zapisy, których skutek jest niekorzystny dla klientów: nawet w sytuacji ujemnych stóp procentowych pożyczki są oprocentowane w skali 0,00 proc. + marża.

– Czyli banki nie obniżają raty kredytu, choć powinny – twierdzi Andrzej Jakubiec, adwokat z kancelarii Janeta Jakubiec Węgierski i wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. – Takie zapisy naruszają równowagę kontraktu, przyznają więcej praw bankowi niż klientowi – dodaje Andrzej Michałowski, adwokat z kancelarii Michałowski Stefański.

Wielkość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytowych. Jak wyliczył DGP, w przypadku raty 500 franków obniżenie oprocentowania z 0,00 do -0,75 proc. oznaczałoby dla kredytobiorcy oszczędność 200 zł miesięcznie. A przy 700 frankach byłoby to już prawie 300 zł.

– Sytuacja, w której rata jest zależna od kursu franka, ale jednocześnie bank nie uwzględnia ujemnego LIBOR, rażąco dyskryminuje kredytobiorcę – mówi wprost Jakubiec.

Obecnie kredyty we franku spłaca ok. 550 tys. osób. Początkowo większość banków w umowach kredytowych nie miała zapisów na wypadek ujemnej stopy bazowej. Część instytucji zabezpieczyła się przed takim ryzykiem, ale dopiero wtedy, gdy ryzyko ujemnych stóp się pojawiło. Tak zrobiły np. mBank, Credit Agricole czy BNP Paribas.

Obecnie LIBOR franka szwajcarskiego jest poniżej zera – wynosi minus 0,75 proc. Wszystko dlatego, że szwajcarski bank centralny wprowadził ujemną stopę depozytową. Wydawałoby się więc, że może to ulżyć doli osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach i w związku z wysokim kursem tej waluty obawiają się wzrostu raty. Oprocentowanie takich kredytów stanowi bowiem sumę marży ustalanej przez bank oraz właśnie LIBOR-u. W sytuacji więc, gdy jest on ujemny, oprocentowanie powinno zostać pomniejszone o tę wartość.


Narzucony wzorzec

– Zastrzeżenia, że banku nie wiąże ewentualna ujemna wartość wskaźnika, do którego odwołują się warunki umowy kredytowej, spełnia przesłanki abuzywności takiej klauzuli – stwierdza Andrzej Michałowski, adwokat z kancelarii Michałowski Stefański.

Tłumaczy, że zapisy znajdują się we wzorcu narzuconym konsumentowi. Decydująca jest więc okoliczność, że postanowienie to nie było uzgadniane indywidualnie i że klient nie miał wpływu na jego treść.

– A narzucone mogą być nawet postanowienia, z którymi konsument miał możliwość wcześniej się zapoznać – podkreśla mec. Michałowski.

Dodaje, że nie będzie miało żadnego znaczenia to, że klient korzystał z zewnętrznego doradcy lub pośrednika, ani to, że dotychczas postępował zgodnie z kwestionowaną klauzulą. To nie pozbawia jej cech abuzywności.

– Sądy i UOKiK wielokrotnie zwracały uwagę, że powszechność pewnych praktyk rynkowych nie oznacza ich akceptowania przez system prawa – podkreśla adwokat.

 

Dostępne opcje

Jakie więc kroki powinni podjąć kredytobiorcy, którzy znajdą tego typu postanowienia w swoich umowach?

– Możliwe są trzy działania: zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiadomienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pozew w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego o stwierdzenie nieważności takiego postanowienia umownego – radzi Andrzej Jakubiec, adwokat z kancelarii Janeta Jakubiec Węgierski, wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim.

Prezes UOKiK jest tym organem, który ma uprawnienia m.in. do kontroli wzorców umownych. Adam Jasser, prezes urzędu, zwraca uwagę, że kredyty w walutach obcych, choć nie były nielegalne, to często były oferowane bez informacji o ryzyku.

– To prawda, że zobowiązanie na 20–30 lat powinno się zaciągać z rozwagą, jednak uważam, że przeciętny Kowalski nie musiał wcale być świadomy skali ryzyka walutowego. Tym bardziej, że sprzedawcy zwracali uwagę głównie na korzyści, takie jak niższa rata czy większe mieszkanie, które można było dzięki temu kupić – podkreśla prezes UOKiK.

Andrzej Michałowski podpowiada, że po stwierdzeniu abuzywności zapisu klienci będą mogli wystąpić o zwrot ewentualnej nadpłaty. I wskazuje na art. 411 kodeksu cywilnego, który stosuje się także do płatności na podstawie klauzul abuzywnych.

Adwokat zaznacza, że uznanie zapisu za niedozwolony nie musi oznaczać uwolnienia się klienta od umowy kredytowej w całości.

– Skutek będzie raczej taki, że umowa nadal będzie wiązała w pozostałym zakresie. Na miejsce bezskutecznej klauzuli mogą wejść inne postanowienia umowy, a jeżeli w umowie ich nie będzie, to skutkiem może być uznanie, że bank będzie związany także ujemną wartością wskaźnika, bo będzie sam sobie winien, że nie sformułował wzorców umownych zgodnych z prawem – wyjaśnia prawnik.

 

Długa droga

Prawnicy podkreślają, że ci, którzy zdecydują się walczyć z bankiem o swoje prawa, muszą być przygotowani na długą i ciężką batalię.

– Zapewne, kiedy banki będą się broniły, użyją argumentów z wcześniejszych wyroków antymonopolowych, zapadłych po zawarciu tych umów kredytowych, i będą twierdziły, że uprzednio nie stwierdzano abuzywności tych zapisów. Taka taktyka zwykle zawodzi, bo sąd nie musiał badać wszystkich zapisów, badał tylko zaskarżone – pociesza mec. Michałowski.

Ale nie wszyscy prawnicy są zgodni co do tego, że klauzulę, o której mowa, można uznać za abuzywną. Mateusz Przygodzki, radca prawny w kancelarii Garrigues odpowiedzialny za praktykę Banking & Finance, przypomina, że zgodnie z art. 69 prawa bankowego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) umowa kredytu jest umową odpłatną i wzajemną, w której zasadniczym świadczeniem kredytobiorcy (i elementem istotnym umowy) jest zwrot kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, które stanowią wynagrodzenie banku oraz cenę za korzystanie z jego środków przez określony czas.

– Osiągnięcie tego świadczenia pieniężnego przez bank jest podstawą i przyczyną (causa) zobowiązania banku. Wyprowadzenie z zapisów umowy kredytowej mechanizmu redukcji marży banku stanowiącej komponent oprocentowania poprzez odejmowanie z niej ujemnej międzybankowej depozytowej stopy procentowej (LIBOR) mogłoby doprowadzić do sytuacji, gdy bank swojego wynagrodzenia nie otrzymałby w ogóle lub w skrajnych przypadkach musiałby klientowi zapłacić za to, że udostępnił mu środki – przekonuje mec. Przygodzki.

Rafał Karaś

Źródło: gazetaprawna

Co roku w okresie zimowym zdarzają się niestety przypadki zgonów spowodowanych zatruciem tlenkiem węgla (czadem). Apelujemy do mieszkańców Ełku o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zaczadzenia. Poniżej zamieszczamy m.in. informacje o tym co robić, by uniknąć zatrucia.

Tlenek węgla powstaje podczas niepełnego spalania (przy niedostatku tlenu). To gaz niezwykle groźny dla życia, ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując śmierć przez uduszenie.

Główną przyczyną zaczadzeń jest niedostosowanie wentylacji do standardów szczelności okien i drzwi. Ryzyko zaczadzenia jest wyższe w mieszkaniach, gdzie uszczelniono okna na zimę. Do zatrucia dochodzi często również w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers. Wypadkom sprzyja także niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie przewodów może wynikać m.in. z nieszczelności (pęknięcia, wykruszenia), braku konserwacji - w tym czyszczenia, a także wad konstrukcyjnych. Trzeba pamiętać także o tym, że nie należy dokonywać przeróbek kominów na własną rękę,

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

nie zaklejać kratek wentylacyjnych ani okien. Może to prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu lub do powstawania ciągu wstecznego (dym zamiast wydostawać się kominem, cofa się z powrotem);

przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzanie szczelności przewodów kominowych oraz systematyczne czyszczenie;

po wymianie okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji (nowe okna są najczęściej bardziej szczelne i mogą pogarszać wentylację),

często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się spalanie (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić niewielkie, rozszczelnienie okien.


Rafał Karaś

Żródło: elk.pl

- Warmia i Mazury do 2020 r. otrzyma 1,7 mld euro z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkrótce rozpoczną się spotkania nt. dotacji unijnych dla przyszłych beneficjentów, a pierwsze konkursy ogłoszone będą w połowie tego roku - zapowiada marszałek Gustaw Brzezin.  

Marszałek Brzezin powiedział, że pieniądze z nowej perspektywy, choć będzie ich dużo, to nie będą tak łatwo dostępne dla beneficjentów.

"Promowana będzie przede wszystkim gospodarka i rozwój regionu, w rezultacie będą nowe miejsca pracy. W poprzedniej perspektywie beneficjenci wykorzystali prawie 100 procent unijnych pieniędzy, chcemy by ten stopień wykorzystania nowych pieniędzy unijnych był podobny"- ocenił marszałek.

Według Brzezinazastrzyk unijnego wsparcia to "niepowtarzalna sytuacja i możliwości dalszego intensywnego rozwoju regionu Warmii i Mazur".

Zapowiedział, żejeszcze w styczniu odbędzie się spotkanie z samorządowcami na temat nowych programów i projektów, które będą realizowane z unijnych pieniędzy. Następnie odbędą się spotkania z przedsiębiorcami, którzy mogą ubiegać się o unijne dotacje.

"Potrzeba nam firm, potrzeba nam inwestorów, przedsiębiorców, miejsc pracy i podatków, jeśli to koło się nie zamknie to będziemy ciągle narzekać, że wyjeżdżają stąd ludzie młodzi. Obszarowo jesteśmy regionem dużym, ale nie najliczniejszym i zależy nam właśnie na młodej kadrze, by ona tu pozostawała, a żeby tak było, to młodzi ludzie muszą mieć pracę"- podkreślił marszałek.

Zaznaczył, że pierwsze konkursy z nowych unijnych programów będą ogłoszone w drugiej połowie tego roku.

"To jest realny termin, prawdopodobnie łatwiej będzie uruchomić konkursy dotyczące miękkich projektów z kapitału ludzkiego, na ten cel przeznaczonych jest ponad 480 mln euro, ale oczywiście te programy są ściśle związane z rozwojem gospodarczym, dotyczą oświaty i rynku pracy"- podkreślił marszałek.

Najmocniej wspierana będzie "Inteligentna gospodarka Warmia i Mazur", na którą przeznaczono 310 mln zł, energetyczne projekty mogą otrzymać 267 mln euro, na programy "Kadry dla gospodarki" - przeznaczono 118 mln euro, projekty "Cyfrowy region" mogą uzyskać 76 mln euro, na kulturę i dziedzictwo przeznaczono 130 mln euro, na infrastrukturę transportową - 196 mln euro, a na obszary wymagające rewitalizacji 64 mln euro. Projekty związane z regionalnym rynkiem pracy mogą liczyć na 181 mln euro.

Region ma się rozwijać zgodnie ze strategią przyjętą do 2020 r. wykorzystując potencjał wybranych branż. Chodzi o branżę meblarską i drzewną, produkcję zdrowej żywności oraz turystykę

Rafał Karaś

Źródło: portalsamorządowy.pl

Do najbliższego poniedziałku, 19 stycznia, można ubiegać się o tytuł Sportowa Marka Miasta Ełk.

Już po raz trzeci, konkurs jest organizowany przez ełcki samorząd. Taki tytuł mogą uzyskać kluby, które osiągnęły dobre wyniki w zawodach i mają ciekawe plany rozwoju. Nadanie tytułu wiąże się z otrzymanie grantu. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, samorząd przeznaczył na to 100 tysięcy złotych.

Do tej pory Sportową Marką Miasta mogły się posługiwać między innymi Ełcki Klub Kyokushin Karate, piłkarze z Płomienia Ełk i wioślarze z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Tytuł jest przyznawany na rok.

 

Rafał Karaś

Strony: «« « ... 176 177 178 179 180 ... » »»

News

Independent Escorts in Bangalore

An Independent escort in Bangalore is an independent lady proffering herself for sexual services to a man who is affordable to pay for her services and is in no obligation or in contract with any pe

Independent Escorts in Bangalore

Escorting Principles "An intelligent Independent escorts in Bangalore has plans and a wise Independent escorts has her own principles and living the life of an escort is living and accepting the

Independent Escorts in Bangalore

Discretion is an asset being a High Class Escort in Bangalore.Hi My name is Jyothika and I am sharing my experience as an Independent escort in Bangalore and life as an escort is not scary or dirty

Ełczanin wrócił z medalami z Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell.

Zawody były rozgrywane w systemie Bolt Standard. 20 września w hali Kompleksu Sportowego Michał w Siemianowicach Śląskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Kettlebell w systemie BOLT STANDARD.

Chełchy. Dożynki w gminie Ełk już za nami- podziękowaliśmy za plony

Świetnie się bawili dorośli, dzieci i młodzież Po mszy świętej podzielono się chlebem, zaś po przem wieniach przyszedłc czas na wspaniałą zabawę z okazji gminnego święta plon w. Tegoroczne dożynki

Diecezja Ełcka. 1000 plecaków najmłodszym uczniom podstawówek

Aby dzieci z rodzin, gdzie się nie przelewa, nie czuły się gorsze od r wieśnik w 22 sierpnia nastąpiło poświęcenie i przekazanie 1000 plecak w w ramach og lnopolskiej akcji, w kt rą odlat włączasię

Nadszedł dzień pożegnania.

Danuta Sawicka- Malz oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szk ł nr 3 w Ełku. 27 sierpnia, w czasie Sesji Rady Powiatu, władze powiatu, radni oraz dyrektorzy ełckich szk ł ponad

Ełk. Poseł Makowski apeluje do władz miejskich, radnych Ełku oraz MZK

Zorganizujcie ludziom możliwość dojazdu do pracy na "strefie" Poseł ma pomysł jak usprawnić przew z pracownik w firm w ełckiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do tej inicjatywy

Prostki. Wernisaż i konkurs zwieńczone pysznymi ciastami

Świętowali zakończenie projektu W niedzielę 23 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach młodzież uczestnicząca w projekcie pod nazwą Malujemy Przyszłość asertywni świętowała zakończenie

Ełk. Szansa na prezentacje produktów, dotarcie do klientów i pozyskanie partnerów w biznesie

Budujesz, remontujesz? Odwiedź Ełckie Targi Budownictwa i Odnawialnych Źr deł Energii Już 12 września 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbędzie się kolejna edycja Ełckich Targ w Budow