Blogi użytkownika

Wyniki wyszukiwania tagów dla: "ełk.ełcka"

Szanowni Państwo, powoli wkraczamy w sezon letni i coraz więcej wolnego czasu będziemy spędzać na działkach i ogródkach działkowych. Działkowcy wiedzą, że pasja działki to nie tylko praca ale i styl życia. Praca w ogródkach działkowych to zajęcie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Działka to miejsce, gdzie mieszkańcy naszego osiedla i ełczanie bardzo chętnie spędzają wolne dni, traktując to jako formę odstresowania od pracy zawodowej i innych obowiązków.

W obecnym roku mamy czas szczególny ponieważ obchodzimy okrągłą rocznicę Jubileuszu 50-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego imieniem 1000-lecia. Z tej okazji bardzo dziękuję Pani Prezes Marzannie Bujak oraz Pani Wiceprezes Elżbiecie Kowerdej, że chętnie podzieliły się wiedzą w tym zakresie. Jak poinformowały organizatorki w roku 2016 zaplanowane są uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia. Zaś okolicznościowa uroczystość dedykowana będzie jak to określiła Pani Prezes wszystkim osobom związanym z ogrodami działkowymi oraz osobom które czynnie przyczyniły się do funkcjonowania i rozwoju idei działkowca w Ełku.

Uroczystość odbędzie się 27.08.2016r dzięki przychylności Urzędu Miasta w Ełku w pozyskaniu środków na ten cel. Wydarzenie kierowane jest do wszystkich działkowców i ich rodzin, osób zasłużonych oraz zaangażowanych w rozwój Rodzinnych Ogródków Działkowych. Natomiast atrakcje przewidziane podczas uroczystości niech pozostaną niespodzianką dla gości.

 

Komitet Mieszkańców

Rafał Karaś

Agnieszka KisłowskaSzanowni Państwo, zaczęła się wiosna i ruszyły prace na naszym osiedlu. W chwili obecnej prowadzone jest częściowe docieplenie wraz z usuwaniem azbestu z budynków przy ulicy Grodzieńska 5 oraz Wileńska 9. Prace mają głównie na celu usunięcie azbestu z osłon balustrad balkonowych, który zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zostać usunięty. Częściowe docieplenie wykonane będzie również na ulicy Kajki 12 w segmencie A. Wkrótce rozpoczęte będą prace przy dociepleniu budynku Grodzieńska 16. W pierwszym etapie tego roku wykonana będzie strona od balkonów.


Często zwracacie Państwo uwagę odnośnie zagospodarowania terenów zielonych na naszym osiedlu. Wykonane zostały w tym zakresie przez Spółdzielnię „Świt” prace polegające na odsadzeniu drzew i krzewów (tuje, pięciorniki, tawuły) przy blokach Grodzieńska 14, 12 oraz 9.


Nowe domofony, na prośbę lokatorów, zostały zamontowane w blokach Kajki 12, segment B oraz Grodzieńska 3, 4, 5. Domofony zwiększają bezpieczeństwo lokatorów oraz rzeczy pozostawianych na klatce. Zabezpieczają przed nieproszonymi gośćmi i chronią w pewien sposób przed włamaniami do piwnic, pomagają także w utrzymaniu czystości. Jeżeli widzicie taką potrzebę u siebie w klatce można zgłaszać takie zapotrzebowanie do Administracji osiedlowej na ulicy Grodzieńskiej 10.


W czasie rozmów, które przeprowadziłem z Kierownictwem Administracji Rejonu nr III zwracam się z prośbą by mieszkańcy zwracali uwagę na to kto przebywa na klatce schodowej i nie otwierali drzwi do klatki tak zwanym „domokrążcom”. Występują sytuacje, gdzie otwieranie drzwi osobom bez żadnej weryfikacji, niestety skutkuje zagubionymi rzeczami i zostawianiem nieczystości na klatkach. Na prośbę Administracji chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem SM &15 pkt 3 „Zabrania się wyrzucania przez okna resztek jedzenia, śmieci, butelek, niedopałków itp oraz pożywienia dla ptaków”, które często są pożywieniem szczurów.


Mamy już wiosnę i okres letni za pasem, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy dbają o przydomowe ogródki. Wkładacie Państwo w nie bardzo dużo pracy, co cieszy oko wszystkich mieszkańców osiedla.
 
Z poważaniem Rafał Karaś, Agnieszka Kisłowska
 

Szanowni Państwo, dziękuję, że chętnie uczestniczycie w sprawach lokalnych, pomagacie realizować i naświetlacie bieżące potrzeby, o które zabiegamy w odpowiednich organach administracji jako Komitet Mieszkańców.

Chcemy jako Komitet przeprowadzić konsultacje i sondę - co Państwo uważacie na temat, modernizacji terenów wokół „Bajorka”. Inwestycja ta jak możemy się wstępnie spodziewać będzie najprawdopodobniej realizowana jeszcze w tym roku.

Jako mieszkańcy mamy prawo zgłaszać swoje propozycje i uwagi. Uważam, że zrobić to powinniśmy gdyż to między innymi Państwa sugestie przyczynić się mogą do zakresu wykonanych prac. Jakie rzeczy powinny być zrobione a może co powinno zostać zachowane. Nad tym debatujemy na naszym oficjalnym profilu facebook oraz na stronie info.elk.pl. Słusznie Państwo zauważacie w swoich opiniach, że warto by na nowo planowanym obiekcie pomyśleć o ogrodzonym placu zabaw, żeby zabezpieczyć dostęp nie tyle dla ludzi co dla zwierząt ;)

Zwracacie Państwo uwagę, że dotychczas mankamentem tego miejsca jest obficie występująca trzcina, która często rośnie do tego stopnia, że zasłania widok dla spacerowiczów. Zgłaszały się również osoby, które chciałyby aby przy projektowaniu tego miejsca wziąć pod uwagę wybudowanie małej wiaty osłaniającej latem przed słońcem lub na wiosnę i jesienią przez deszczem. Bardzo cieszy nas Państwa aktywność i pomysłowość na zakończenie podam ostatnią propozycję, a mianowicie niektórym z nas marzy się mostek łączący z wyspą na „Bajorku”.

Wszelkie sugestie i propozycje prosimy składaćdo nas na Grodzieńskiej 10 (biuro rachunkowe) w każdy czwartek godz 10-14. a także na naszym profilu facebook oraz stronie www. Swoje uwagi możecie Państwo również zgłaszać do Wydziału Mienia Komunalnego – Urzędu Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4.

 

Komitet Mieszkańców

Rafał Karaś

 

 

Szanowni Państwo, chciałbym poinformować jakie inwestycje mogą być wykonane w 2016 na osiedlu Północ II.

Na początku jednak chcę podziękować za zebrane podpisy przez mieszkańców pod projektem „wykonania oświetlenia na ulicy Warszawskiej”. Zebraliśmy łącznie 215 podpisów w 3 dni. W Państwa imieniu dnia 13.11.2015 złożyliśmy pismo do Urzędu Miasta wraz z naszą argumentacją. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, chętne oddawanie i zbieranie podpisów, dziękujemy Urzędowi Miasta w Ełku za przychylne stanowisko i pozytywną odpowiedź. Mieszkańcy mogą spodziewać się ważnej inwestycji dotyczącej nowego oświetlenia ulicy Warszawskiej, co znacznie poprawi komfort poruszania się oraz bezpieczeństwo.

Kolejną ważną inwestycją w 2016 roku na Osiedlu Północ II może być modernizacja terenów wokół „Bajorka”. Podjęto uchwałę wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową "Świt" w Ełku. Porozumienie dotyczy nabycia przez Gminę Miasta Ełk prawa użytkowania wieczystego działki nr 829/116 oraz części działki 829/115 zlokalizowanych przy ulicy Grodzieńskiej obejmujących obszar stawu i terenu wokół niego. Możemy spodziewać się, że obejmą one prace związane z: montażem ławek, urządzeniem placu zabaw, modernizacją oświetlenia oraz remontem ciągów pieszych. Szacunkowa wartość wykonywanych robót to kwota około 200 000 zł.

Dziękuję, że chcecie Państwo, aby następowały pozytywne zmiany i chętnie wspieracie nasze przedsięwzięcia. Działania komitetu dotyczą spraw osiedla a także problemów miejskich. Zapraszam osoby, które chciałby by mieć wpływ na naszą rzeczywistość w każdy czwartek w godzinach od 12 do 16 pod adresem Grodzieńska 10 (biuro rachunkowe).

 

KOMITET MIESZKAŃCÓW

Rafał Karaś, Agnieszka Kisłowska

 

 

Szanowni Państwo, Rok 2015 mamy już prawie za sobą ! Chciałbym na zakończenie tego roku przekazać Państwu kilka podsumowujących informacji odnośnie wydarzeń na naszym osiedlu.

Na początek jednak chcę podziękować w imieniu Komitetu Mieszkańców wszystkim, którzy angażują się w nasze działania. Dziękuję wszystkim, którzy przychodzą do nas zgłaszając problemy i dyskutują o wprowadzeniu zmian na lepsze. Moje szczególne podziękowania kieruję do Klubu Seniora w Ełku, mieszczącego się na ulicy Grodzieńskiej 10. Jest to grupa osób która zna, wie i rozumie na czym polega społeczność, wsparcie i solidarność międzyludzka. Moje podziękowania kieruję również do Zarządu Spółdzielni „Świt” Administracji Osiedla Rejonu Nr III oraz Urzędu Miasta w Ełku.

Szanowni Państwo, dzięki Waszemu zaangażowaniu wykonaliśmy szereg przydatnych renowacji i zmian. Na skutek zgłoszeń i informacji przyczyniliśmy się do wykonania zmian w oznakowaniu na nowym skrzyżowaniu Kajki-Grodzieńska-Tuwima. Wykonaliśmy nowe miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, zlikwidowaliśmy zawadzający od wielu lat słup ogłoszeniowy na ulicy Grodzieńskiej.

Jako Komitet monitorujemy i prowadzimy rozmowy nad innymi ważnymi dla osiedla sprawami. W tym roku będziemy zabiegać o wykonanie nowoczesnego ledowego oświetlenia na ulicy Warszawskiej, chcemy również aby był wykonany nowy parking przy blokach Warszawska 2 i 5. Będziemy także Państwa informować o przebiegu formalnym i stanie realizacji inwestycji modernizacji wokół „Bajorka”

Z okazji zbliżających się dni życzę wszystkim mieszkańcom osiedla i ełczanom wesołych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej dobroci w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Komitet Mieszkańców

Rafał Karaś

 

 

Jak podaje portal samorządowy.pl pl planowane dochody w projektach budżetów województw na 2016 r. są mniejsze niż na 2015 rok . Największe spadki dotyczą w województwa podlaskiego, spadek o 47,5 % (346,5 mln zł), warmińsko-mazurskiego o 39,0 % (347,7 mln zł) oraz w podkarpackiego o 33,4 % (384,7 mln zł). Natomiast województwami które zaplanowały dochody wyższe niż w ubiegłym roku to: wielkopolskie, opolskie, małopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie.

Planowane dochody na 2016 r oraz wyżej wymienione wartości powodują, że w tak zwanych województwach polski Wschodniej planowane dochody są mniejsze o prawie 30 % niż planowano rok w roku ubiegłym.

 

Komitet Mieszkańców Ełku

Rafał Karaś

 

 

 

Spełniają się oczekiwania mieszkańców odnośnie wykorzystania terenu wokół „Bajorka” na osedlu Północ II w Ełku.

Dnia 29.09.2015 na sesji Rady Miasta została podjęta Uchwała w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową „ŚWIT” w Ełku.

Porozumienie dotyczy nabycia przez Gminę Miasto Ełk prawa użytkowania wieczystego działki nr 829/116 oraz części działki 829/115 zlokalizowanych przy ulicy Grodzieńskiej obejmujących obszar stawu i terenu wokół niego za cenę w wysokości 1 zł oraz przeprowadzenia na w/w terenie rewitalizacji. Prace obejmą: montaż ławek, urządzenie placu zabaw, modernizację oświetlenia oraz remont ciągów pieszych. Szacunkowa wartość wykonywanych robót to kwota około 200 000 zł brutto.

 

Komitet Mieszkańców

Rafał Karaś

19 listopada 2015 przewodami połączenia elektroenergetycznego LitPol Link między Polską i Litwą po raz pierwszy popłynął prąd. Tak rozpoczęły się pierwsze testy linii napowietrznej od stacji Ełk do stacji Alytus na Litwie, sprawdzając czy jest ona przygotowana do przesyłu energii elektrycznej.

W najbliższym czasie zaplanowane są testy stacji elektroenergetycznej wraz z wstawką przekształtnikową prądu stałego w Alytus, a następnie zostaną przeprowadzone testy całości połączenia. Te testy nie mają wpływu na rynek energii.

Jak donosi Wyborcza na początku listopada zakończyła się budowa napowietrznej linii przesyłowej LitPol Link o długości 163 km od stacji Ełk do stacji Alytus na Litwie. Po stronie litewskiej linia ma długość 51 km i przechodzi przez rejony Alytus i Lazdijai, a pozostałe 112 km przechodzą przez województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.

Dlaczego to takie ważne?
To element budowania wspólnego, europejskiego rynku energetycznego, a jego podstawowym elementem są połączenia między państwami - tak zwane mosty energetyczne. Polska do tej pory nie miała takiego mostu, który łączyłby ją z Litwą. Ale znaczenie litewskiego mostu jest dużo większe niż to, że połączy dwa kraje. Most energetyczny z naszym sąsiadem jest elementem tzw. energetycznego pierścienia bałtyckiego, czyli połączenia systemów energetycznych Danii, Niemiec, Polski, państw bałtyckich i skandynawskich.

Obecnie mamy połączenia transgraniczne z Niemcami, Czechami, Słowacją, Szwecją (kabel podmorski o długości ponad 250 km) i z Ukrainą. W sumie, jak podaje NIK, w latach 2008-12 Polska miała stałą nadwyżkę eksportu nad importem energii elektrycznej, która wyniosła w 2012 roku 2837 MWh.

Rafał Karaś

Likwidacja trzynastki, dodatku stażowego, zmniejszenie odprawy emerytalno-rentowej i uzależnienie podwyżek dla urzędników od wzrostu PKB, to tylko niektóre propozycje zawarte w raporcie szefa służby cywilnej, który dziś zostanie zaprezentowany dyrektorom generalnym urzędów. Dokument który ujawnia Dziennik Gazeta Prawna, ocenia pięć lat funkcjonowania obowiązujących przepisów dotyczących zatrudniania i wynagradzania.

Wnioski i propozycje, jakie zawiera dokument, ujawniony dziś przez Dziennik Gazeta Prawna zapewne nie wzbudzą entuzjazmu pracowników budżetówki, bo być może szykują się rewolucyjne zmiany. Co mówi raport szefa służby cywilnej? Że przede wszystkim trzeba tak zmodernizować system wynagradzania urzędników, żeby miał on bardziej charakter motywacyjny. Z kolei wzrost wynagrodzeń miałby być powiązany ze wzrostem PKB i wynikami pracy urzędnika. Inne postulowane zmiany to zlikwidowanie dodatku stażowego i trzynastki.

Pieniądze do tej pory przeznaczane na tak zwaną trzynastą pensję miałyby zasilić fundusz wynagrodzeń. Z pozyskanych w ten sposób środków dyrektorzy generalni mogliby przyznawać dodatek zadaniowy i nagrody. Dobry urzędnik byłby lepiej wynagradzany poprzez wprowadzenie tzw. rozporządzenia prowizyjnego, które zawierałoby  określone kryteria uprawniające do wyższej pensji.

Czy proponowane zmiany wejdą w życie? Wszystko zależy od tego czy nowy rząd zaakceptuje zawarte w raporcie propozycje. Według doniesień portalu gospodarka.dziennik.pl, na razie eksperci związani z PiS nie przekreślają dokumentu i zawartych w nim postulatów. Walkę o ochronę przywilejów już zapowiadają urzędnicze związki zawodowe.

 

 

Szanowni Państwo, firma sprzątająca dbająca o czystość na osiedlu działa i ma za zadanie utrzymać porządek. Dziękujemy za Państwa zgłoszenia odnośnie poruszenia kwestii utrzymania czystości na osiedlu.

Informuję, że odbyłem rozmowę w tym temacie z Kierownictwem Administracji osiedla rejonu Północ II. Mieszkańcy maja prawo zgłaszać informację o nieczystościach dla: PUK gdy dotyczy to terenu miasta jest to otoczenie ulicy Warszawskiej, Grodzieńskiej i Wileńskiej oraz do administracji osiedla na Grodzieńską 10 (lub pod numerem te 87 621-67-92) w przypadku zanieczyszczeń przy blokach i na klatkach schodowych.

To od nas zależy w dużej mierze utrzymanie czystości. Zwracamy się ze wspólnym apelem, o dbanie o czystość na klatkach oraz nie wpuszczanie na klatkę osób bez uprzedniego zapytania komu chcemy otworzyć. Z informacji jakie uzyskałem od Pani Kierownik na osiedlu zdarzają się oszuści, podszywający się pod spółdzielnię lub elektrownię. Zdarzają się również oszuści proponujący nam podpisywanie umów, prosimy czujność przy podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów.

 

Strony: 1 2 »

News

Independent Escorts in Bangalore

An Independent escort in Bangalore is an independent lady proffering herself for sexual services to a man who is affordable to pay for her services and is in no obligation or in contract with any pe

Independent Escorts in Bangalore

Escorting Principles "An intelligent Independent escorts in Bangalore has plans and a wise Independent escorts has her own principles and living the life of an escort is living and accepting the

Independent Escorts in Bangalore

Discretion is an asset being a High Class Escort in Bangalore.Hi My name is Jyothika and I am sharing my experience as an Independent escort in Bangalore and life as an escort is not scary or dirty

Ełczanin wrócił z medalami z Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell.

Zawody były rozgrywane w systemie Bolt Standard. 20 września w hali Kompleksu Sportowego Michał w Siemianowicach Śląskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Kettlebell w systemie BOLT STANDARD.

Chełchy. Dożynki w gminie Ełk już za nami- podziękowaliśmy za plony

Świetnie się bawili dorośli, dzieci i młodzież Po mszy świętej podzielono się chlebem, zaś po przem wieniach przyszedłc czas na wspaniałą zabawę z okazji gminnego święta plon w. Tegoroczne dożynki

Diecezja Ełcka. 1000 plecaków najmłodszym uczniom podstawówek

Aby dzieci z rodzin, gdzie się nie przelewa, nie czuły się gorsze od r wieśnik w 22 sierpnia nastąpiło poświęcenie i przekazanie 1000 plecak w w ramach og lnopolskiej akcji, w kt rą odlat włączasię

Nadszedł dzień pożegnania.

Danuta Sawicka- Malz oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szk ł nr 3 w Ełku. 27 sierpnia, w czasie Sesji Rady Powiatu, władze powiatu, radni oraz dyrektorzy ełckich szk ł ponad

Ełk. Poseł Makowski apeluje do władz miejskich, radnych Ełku oraz MZK

Zorganizujcie ludziom możliwość dojazdu do pracy na "strefie" Poseł ma pomysł jak usprawnić przew z pracownik w firm w ełckiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do tej inicjatywy

Prostki. Wernisaż i konkurs zwieńczone pysznymi ciastami

Świętowali zakończenie projektu W niedzielę 23 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach młodzież uczestnicząca w projekcie pod nazwą Malujemy Przyszłość asertywni świętowała zakończenie

Ełk. Szansa na prezentacje produktów, dotarcie do klientów i pozyskanie partnerów w biznesie

Budujesz, remontujesz? Odwiedź Ełckie Targi Budownictwa i Odnawialnych Źr deł Energii Już 12 września 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbędzie się kolejna edycja Ełckich Targ w Budow