Blogi użytkownika

Wyniki wyszukiwania tagów dla: "ełk"

Spełniają się oczekiwania mieszkańców odnośnie wykorzystania terenu wokół „Bajorka”

W dniu 18.09.2015 na Państwa zapytania odbyłem spotkanie z za-Prezesa Spółdzielni „Świt” odnośnie terenu wokół „Bajorka”. Prezes poinformował o dobrej woli spółdzielni w tej sprawie i podjętych krokach. Dnia 29.09.2015 na sesji Rady Miasta została podjęta Uchwała w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową „ŚWIT” w Ełku.

Porozumienie dotyczy nabycia przez Gminę Miasto Ełk prawa użytkowania wieczystego działki nr 829/116 oraz części działki 829/115 zlokalizowanych przy ulicy Grodzieńskiej obejmujących obszar stawu i terenu wokół niego za cenę w wysokości 1 zł oraz przeprowadzenia na w/w terenie rewitalizacji. Prace obejmą: montaż ławek, urządzenie placu zabaw, modernizację oświetlenia oraz remont ciągów pieszych. Szacunkowa wartość wykonywanych robót to kwota około 200 000 zł brutto. Termin realizacji niniejszego porozumienia - do 30 czerwca 2016 r.

Już w niedługim czasie będziemy Państwa prosić o wnoszenie uwag i propozycji tego co powinno być wykonane. Wspólne stanowisko przedłożymy władzom miasta pod rozpatrzenie.
nasz adres:
komitet.elk@gmail.com

 

Rafał Karaś. Agnieszka Kisłowska

 

Kilku mieszkańców, zaangażowanych w sprawy osiedla, zwróciło się ze spostrzeżeniem odnośnie skrzyżowania Kajki, Grodzieńska, Tuwima. Mankamentem był fakt, że na nowo wybudowanym skrzyżowaniu chodnik na jednym odcinku był za wąski. W miejscu, gdzie kończy się ulica Grodzieńska i skręcamy w prawą na działki, jest zwężenie i dodatkowo postawiony był sygnalizator świetlny oraz znak, który zmniejsza i tak wąski w na tym odcinku chodnik. Jako, że jest to ruchliwe miejsce łączce trakt pieszy Północ II, Tuwima i działki - problem ten dotyczył wielu osób.

Wystąpiliśmy jako Komitet Mieszkańców do Pana Prezydenta z prośbą i inicjatywą zmiany. Zaproponowaliśmy przeniesienie znaku na sygnalizator świetlny oraz poszerzenie chodnika. Nasza prośba została przychylnie rozpatrzona i wykonana.

Dziękujemy władzom miasta i Prezydentowi, do którego składaliśmy prośbę, za wyczulenie na sprawy lokalne i za wysłuchanie głosu mieszkańców w tej sprawie.


Rafał Karaś. Agnieszka Kisłowska

Komitet Mieszkańców

 

 

Ełcki Klub Seniora, mieści się na osiedlu Północ II a swoją tradycją sięga ponad dwudziestu lat wstecz. Członkowie klubu spotykają się regularnie a celem są rozmowy, opowieści z przeżytych lat, a także mogą zaśpiewać swoje ulubione piosenki.

Klub jest jedynym takim miejscem w Ełku większość osób jest mieszkańcami osiedla Północ II ale są też osoby dojeżdżające nawet z ulicy Kilińskiego. Klub działa na zasadzie społecznej i utrzymuje się z własnych składek.

Członkowie spotykają się raz w tygodniu oraz przy okazji innych uroczystości takich jak Wigilia, Dzień Seniora i inne. W spotkaniach uczestniczą osoby starsze oraz w średnim wieku, organizowane są wieczorki z muzyką na żywo oraz z bufetem w stylu każdy ze swoim koszyczkiem.

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do funkcjonowania Klubu. W naszym kraju nie można powiedzieć, że troszczy się w jakiś szczególny sposób o emerytów co sami emeryci stwierdzają. Nie ma też adekwatnych instytucji i programów opieki nad seniorami. Wiele podziwu budzi więc ta lokalna inicjatywa mieszkańców, którzy z humorem i radością zapraszają innych którzy chcieliby miło spędzić czas w rodzinnej atmosferze.

Organizatorkami Klubu są Pani Maria Surynowicz oraz Pani Halina Kucharska Które dziękują wszystkim członkom oraz osobom które przyczyniły się do działalności i historii Klubu Seniora w Ełku, podziękowania kierują również Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” który umożliwia odbywanie się spotkań, a także pracownikom administracji osiedla.

Wedle danych podanych przez GUS pracownicy aż 13 województw zatrudnieni w przemyśle mają pensje niższe od średniej krajowej.  

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", do tego w ostatnich 10 latach powiększył się dystans, jaki dzieli zarobki w części najbiedniejszych regionów do przeciętnych wynagrodzeń w kraju.

Gdzie płace wzrosły gdzie zmalały w stosunku do średniej krajowe

W największym stopniu wzrósł on w Świętokrzyskiem: w I poł. 2005 r. płace były o 9 proc. niższe od średniej krajowej, a w br. - już o 13 proc. Pogorszyło się też w Podlaskiem - z 16 do 17 proc.

Najbardziej od średniej krajowej odstają płace w Warmińsko-Mazurskiem - o 17,5 proc., choć to mniej o 1,6 pkt proc. niż w 2005 r. Poprawiła się też sytuacja w Lubelskiem i Podkarpackiem, ale dystans do średniej krajowej jest wciąż duży - wynosi odpowiednio: 8 i 15 proc.

Eksperci są zgodni, że zacieranie tych dysproporcji będzie zależało od tego, czy przyspieszy rozwój gospodarczy najsłabszych regionów. Jeśli pojawią się tam nowe duże inwestycje, które będą tworzyć etaty dla wysokiej klasy specjalistów, wtedy wzrosną też przeciętne płace, bo na ogół dostają oni wysokie pensje.

 

Mandat z fotoradaru zapłacimy nawet wtedy, gdy nie jeździliśmy samochodem. Nowy projekt ustawy o ruchu drogowym zawiera zapisy, które pozwalają karać właścicieli samochodów, nawet jeśli ich samochodem jechał inny kierowca. Tak będzie w przypadku mandatów z fotoradarów.

Propozycja zmian w przepisach zakłada, że kara będzie nakładana bezpośrednio na właściciela pojadu, na podstawie zdjęcia z numerem rejestracyjnym. Punkty karne będą naliczane.Oprócz osób prywatnych i przedsiębiorstw, zmiany będą dotyczyły wypożyczalni samochodów i firm, które zajmują się np. leasingiem. 

Co ważne, projekt ustawy zakłada całkowite zniesienie punktów karnych za przekroczenie prędkości, które zarejestruje fotoradar. Wystawiane będą tylko mandaty. Jeśli do wykroczenia dojdzie w terenie niezabudowanym, wyniosą one maksymalnie 20% średniego wynagrodzenia (ok. 750 zł), a minimalnie – 1,5% średniego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym stawki będą dwukrotnie wyższe.

Za niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej kara będzie wynosić 20% średniego wynagrodzenia.Ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym będzie wynosiło 50 km/h przez całą dobę. Dla przypomnienia dziś jest to 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy.

 

 

Po zakończeniu II etapu, kompleks boisk będzie wyglądał imponująco. Poza istniejącym już boiskiem do piłki nożnej powstanie boisko o powierzchni piaskowej do gry w plażową piłkę siatkową.

Pomysł ten na pewno docenią rodzice i nauczyciele szkoły podstawowej nr 3, gdzie dyscyplina ta jest bardzo popularna. Warto przypomnieć, iż reprezentanci tej szkoły byli gospodarzami i są wicemistrzami Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej Rodziców, który odbył się 22 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku a wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Ełku .

Będzie to drugi etap prac, dodatkowo wykonana będzie 3-torowa bieżnia o długości 60 metrów. Teren wokół obiektów będzie ogrodzony, oświetlony i okraszony zielenią. Prace potrwają do 26 sierpnia, ich koszt to niecałe 430 tys zł. W projekcie całej inwestycji zaplanowane jest wykonanie dwóch boisk do koszykówki i siatkówki, boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy.

Z powodu zagospodarowania tego terenu, mniej użyteczne staje się boisko przy Grodzieńskiej 9, które spełnia dużo niższe standardy niż nowe boiska typu Orlik w Ełku. Pamiętam czasy gdy było to jedne z najlepszych boisk a rozgrywki toczyły się przez całe dnie a plac był pełen od rana do wieczora. Dostajemy informację do mieszkańców o możliwościach wykorzystania tego miejsca. Są propozycje budowy w tym miejscu placu zabaw, iż istniejący w sąsiedztwie jest często zajęty i w pełni wykorzystany, wielu mieszkańców wskazuje, że trzeba teraz zadbać o mniejsze dzieci i miejsca dla nich. Teren ten jest do tego bardzo dobry i już ogrodzony, rodzicie mogli by być bardziej spokojni o swoje pociechy.

 

 

 

(aby zobczyć cały obraz proszę kliknąć)

 

 

 

 

 

Polacy są przeciwko przyjmowaniu przez Polskę uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Tak wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

W tym aż 36 proc. zadeklarowało, że jest temu zdecydowanie przeciwne. Za taką formą pomocy jest zaś mniej niż co czwarty badany (24 proc.).

Słyszymy, że to ksenofobia, uprzedzenia, zacofanie. Pewnie jest w tym szczypta prawdy, lecz zastanówmy czy kraje, które takie praktyki prowadziły skorzystały na tym. Czy raczej kończy się to paleniem samochodów, zamieszkami i dzielnicami biedy a koniec końcu w skrajnych przypadkach ruchami terrorystycznymi.

Ludzie z Bliskiego Wschodu nie asymilują się ze społeczeństwem europejskim żyją wedle własnych praw i obyczajów. Stanowi to ich sile a zarazem tworzy konfliktowe sytuacje dla krajów które przyjmują uchodźców.

Polska zawsze była krajem wielokulturowym czy to za czasów  Marszałka Józefa Piłsudskiego czy w czasach średniowiecza gdy w Europie paliły się stosy Inkwizycji, Polska była krajem spokoju i tolerancji.

Wypada zatem nie zgodzić się z wypowiedzią Pana prof. Janusza Czapińskego. Który na ramach "Rzeczpospolitej" prawi, iż jesteśmy społeczeństwem ksenofobicznym – zawsze byliśmy zdystansowani nie tylko wobec osób z odległych krajów i innych kultur, ale też obcokrajowców mieszkających w Polsce – Romów, Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców.

Starajmy zachować poza poprawnością unijną swoje nie zależne i zdroworozsądkowe zdanie, które będzie korzystne dla Polski a to nie zawsze musi być zgodne z interesem innych krajów a tym bardziej Bliskiego Wschodu.

Rafał Karaś

 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wnioski z analizy polityki prorodzinnej prowadzonej w Polsce. Ocena jest druzgocąca, a niektóre sformułowania bardzo stanowcze: "sytuacja demograficzna Polski jest dramatyczna"; "w Polsce polityka prorodzinna praktycznie nie istnieje"; fundusze przeznaczane na politykę prorodzinną są nie najlepiej wydawane".


Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli zamieszczono informację po sprawdzeniu jak w Polsce realizowana jest polityka prorodzinna. Już wstęp do tej publikacji nie pozostawia wątpliwości, że jest źle. Bardzo źle.

"W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano jej celów i powiązanych z nimi działań. Brakuje również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami".

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że "sytuacja demograficzna Polski jest dramatyczna" i podkreśla, że liczba ludności od dawna systematycznie spada. Najgorszy był 2013 rok, bo wtedy liczba urodzeń była o 15 tys. niższa od liczby zgonów, a współczynnik dzietności wynosił 1,26, a dla stabilnego rozwoju demograficznego powinien wynosić 2,1.

"Przy utrzymywaniu się obecnych trendów, w 2060 roku liczba ludności Polski z blisko 39 mln zmniejszy się do ok. 32 mln osób. Zmieni się również struktura ludności: wzrośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszy udział dzieci. Spowoduje to, że jedna trzecia społeczeństwa w wieku produkcyjnym będzie pracowała na pozostałe dwie trzecie: dzieci i emerytów" - czytam na stronie nik.gov.pl

NIK podkreśla, że nie można zapominać o emigracji zarobkowej, głównie ludzi młodych, a to jeszcze bardziej pogarsza i tak złą sytuację.

Trzeba nam polityki autentycznie prorodzinnej, która zwiększy dzietność Polaków. Musimy zapewnić młodym rodakom godne warunki życia w Polsce a nie na emigracji... chociaż i tak na dzień dzisiejszy nawet jeśli wskaźnik dzietności wzrósłby gwałtownie do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń (wartość 2,1 - oznacza, że na jedną kobietę w wieku rozrodczym przypada ponad dwójka dzieci; obecnie w Polsce wynosi on 1,32), nie zahamowałoby to dostatecznie szybko procesu zmniejszania liczby ludności w wieku produkcyjnym. Ale mimo wszystko należy walczyć o polskość Polski. W przeciwnym razie musimy liczyć na imigrantów ponieważ jeślibyśmy próbowali utrzymać zasób ludności w Polsce (przy obecnym przyroście naturalnym)  w wieku 20-64 lata na niezmienionym poziomie to moglibyśmy to osiągnąć tylko dzięki  napływowi imigrantów. Polska musiałaby się stać więc krajem wielokulturowym, krajem masowej migracji.
Jest jeszcze jedna możliwość uratowania Polski od kryzysu demograficznego. To skłonienie Polaków do powrotu z zagranicy. Czy jest to możliwe?

Rafał Karaś

 

 

Chcę Państwa poinformować, że został założony Komitet Osiedla Północ II.

 

Od 1 lipca 2015 w każdy czwartek od godz 9 do 14 zapraszamy na biura naszego komitetu na ul Grodzieńskiej 10 (Okrąglak I piętro). Będzie można zawsze do nas przyjść i osobiście poinformować o swoich propozycjach lub problemach.

Zapraszamy do kontaktu i wspólnego podejmowania działań. Jesteśmy gotowi do wspólnych inicjatyw które mogą przyczynić się do poprawy warunków mieszkaniowych lub kulturalnych na naszym osiedlu i Ełku. Prosimy Państwa także o składanie wniosków i zgłaszanie doskwierających problemów, będziemy wspólnie starali się działać na rzecz spraw, które nas dotyczą.

Dziękujemy za udział i Państwa liczne wiadomości odnośnie problemów z którymi się spotykacie, a także wsparcie które nam udzielacie za nasze działania. Zapewniam, że będziemy dalej uczestniczyć w życiu osiedla. Wasze wsparcie dodaje motywacji i ochoty do pracy.

 

Zapraszam do kontaktu z komitetem pod adresem mail:komitet.elk@gmail.com. Możecie znaleźć nasz też na facebooku: http://info.elk.pl/

 

Jak wynika z najnowszego zestawienia Eurostatu aż pięć wschodnich województw naszego kraju znajduje się wśród 20 najbiedniejszych we Wspólnocie Europejskiej. Biedniej jest  tylko w Bułgarii i Rumunii, na liście biednych jest też 5 regionów bułgarskich, 5 rumuńskich, 4 węgierskie oraz wysepka Majotta, departament zamorski Francji na Oceanie Indyjskim między Mozambikiem a Madagaskarem.

 

Lecz to nie wszystko, pod względem emigracji, "ucieczki" z Polski nasz region także jest w czołówce Polski. Tempo ubytku ludności wyniosło z naszego województwa w roku 2013 - 0,26% oraz w 2014 0,20%, takie dane zostały podane do publicznej wiadomości.

Jeżeli chodzi o najwyższą stopę ubóstwa w naszym regionie również odnotowano rekord, mam tu na myśli, że  prawie 15 % ludności żyje w skrajnym ubóstwie. Nasze województwo charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, dużym udziałem pracujących w sektorze rolnym oraz niskimi wynagrodzeniami w stosunku do przeciętnych w kraju.


Nasuwa się zatem pytanie czy te "miliardy" z Unii Europejskiej są wykorzystywane we właściwy sposób, czy mieszkańcy poza nowymi drogami i placami zyskują coś więcej ? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć i zacząć działać tak aby ten "system" działał dla przedsiębiorczości i dla mieszkańców.


Wydaje się nie właściwym kierunkiem, promowanie takich postulatów jak, zabieranie ziemi za emerytury, dofinansowanie placów, skwerów jak "leży" drobna przedsiębiorczość i gospodarka lokalna. Żaden kraj ani region nie osiągnął w historii pewnego wysokiego poziomu tylko dzięki turystyce i pielęgnacji lasów. Potrzebna jest wizja "gospodarza" i inwestycji w trwałe i zyskowne branże jak innowacyjna technologia.

 

Spotkałem się ostatnio z kolegą mieszkającym wiele lat w Niemczech, zdumiony jest, że mamy tyle zasobów jak kamień, jeziora, glina, zasoby naturalne których nie wykorzystujemy, w Niemczech gdzie dzięki technologii pozyskuje się różnego rodzaju dobra dzięki lokalnym zasobom naturalnym. Co daje rzeczywiste miejsca pracy, rozwija konkurencyjność regionu i wzbogaca mieszkańców. W naszym regionie promowane jest jednak, małe rolnictwo, mała agroturystyka, program natura 2000, co w żadnym stopniu nie czyni nas konkurencyjnymi do reszty Polski i Europy a konserwuje zacofanie i brak poważnych inwestycji.

 

Rafał Karaś

 

 

 Źródło: portalsamorzadowy.pl

 

 

Strony: 1 2 3 4 5 ... » »»

News

Independent Escorts in Bangalore

An Independent escort in Bangalore is an independent lady proffering herself for sexual services to a man who is affordable to pay for her services and is in no obligation or in contract with any pe

Independent Escorts in Bangalore

Escorting Principles "An intelligent Independent escorts in Bangalore has plans and a wise Independent escorts has her own principles and living the life of an escort is living and accepting the

Independent Escorts in Bangalore

Discretion is an asset being a High Class Escort in Bangalore.Hi My name is Jyothika and I am sharing my experience as an Independent escort in Bangalore and life as an escort is not scary or dirty

Ełczanin wrócił z medalami z Otwartych Mistrzostw Polski Kettlebell.

Zawody były rozgrywane w systemie Bolt Standard. 20 września w hali Kompleksu Sportowego Michał w Siemianowicach Śląskich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Kettlebell w systemie BOLT STANDARD.

Chełchy. Dożynki w gminie Ełk już za nami- podziękowaliśmy za plony

Świetnie się bawili dorośli, dzieci i młodzież Po mszy świętej podzielono się chlebem, zaś po przem wieniach przyszedłc czas na wspaniałą zabawę z okazji gminnego święta plon w. Tegoroczne dożynki

Diecezja Ełcka. 1000 plecaków najmłodszym uczniom podstawówek

Aby dzieci z rodzin, gdzie się nie przelewa, nie czuły się gorsze od r wieśnik w 22 sierpnia nastąpiło poświęcenie i przekazanie 1000 plecak w w ramach og lnopolskiej akcji, w kt rą odlat włączasię

Nadszedł dzień pożegnania.

Danuta Sawicka- Malz oficjalnie zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szk ł nr 3 w Ełku. 27 sierpnia, w czasie Sesji Rady Powiatu, władze powiatu, radni oraz dyrektorzy ełckich szk ł ponad

Ełk. Poseł Makowski apeluje do władz miejskich, radnych Ełku oraz MZK

Zorganizujcie ludziom możliwość dojazdu do pracy na "strefie" Poseł ma pomysł jak usprawnić przew z pracownik w firm w ełckiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do tej inicjatywy

Prostki. Wernisaż i konkurs zwieńczone pysznymi ciastami

Świętowali zakończenie projektu W niedzielę 23 sierpnia 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach młodzież uczestnicząca w projekcie pod nazwą Malujemy Przyszłość asertywni świętowała zakończenie

Ełk. Szansa na prezentacje produktów, dotarcie do klientów i pozyskanie partnerów w biznesie

Budujesz, remontujesz? Odwiedź Ełckie Targi Budownictwa i Odnawialnych Źr deł Energii Już 12 września 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku odbędzie się kolejna edycja Ełckich Targ w Budow